Abdominalna hirurgija

Laparoskopska operacija žučne kese (holecistektomija), laparoskopska operacija slepog creva (apendektomija) i operacija ingvinalne hernije (preponske kile) sa mrežicom.

Cena celokupnog pojedinačnog tretmana, od prvog pregleda hirurga do skidanja konaca nakon operacije je 1500€*, uz 0 dinara dodatnih troškova za pacijenta.

Operacije izvode najiskusniji hirurzi Medigroup sistema na čelu sa Prof. dr S. Matićem, doajenom laparoskopske hirurgije u Srbiji. Operacije se izvode na najsavremenijem 4K video sistemu uz upotrebu ultrasoničnih disektora u opštoj anesteziji, a naši pacijenti su smešteni u luksuznim sobama, sa 24h prisutnom lekarskom ekipom koja uključuje hirurga, anesteziologa i internistu, i iskusnim i posvećenim medicinskim osobljem.

Operacije izvode specijalisti hirurzi Prof. dr Slavko Matić, Dr Borivoje Karadžić, Dr Đuro Čutura i Dr Radovan Dolinić.

*Cena u dinarskoj protivvrednosti uz 0 dinara dodatnih troškova obuhvata:
- pregled hirurga i zakazivanje operacije u najkraćem vremenskom roku,
- kompletne preoperativne laboratorijske analize, brzi Ag test na SARS-CoV2 na prijemu u bolnicu,
- RTG pregled pluća i srca, EKG i preoperativni pregled interniste,
- cenu operacije i opšte endotrahealne anestezije, hirurškog i ugradnog materijala (klipsevi, stapler, mrežica),
- cenu jednog bolničkog dana i uobičajene postoperativne terapije i nege na odeljenju hirurgije,
- HP analizu operativnog materijala i prvu kontrolu hirurga sa skidanjem konaca nakon operacije.

Cena može biti korigovana u retkim slučajevima intra- ili postoperativnih komplikacija koji iziskuju dodatni hirurški ili medikalni tretman, odnosno potrebu za dodatnim ostankom u bolnici duže od jednog postoperativnog dana.

· Cena je uvećana za 50% u slučaju hitne operacije, koja se izvodi u periodu od 22-06h ili tokom praznika.
· Cena je uvećana za 200€ (1700€ u dinarskoj protivvrednosti) u slučaju da operaciju izvodi hirurg – konsultant po izboru pacijenta, koji nije zaposlen u OB Medigroup.

Informacije i zakazivanje