MSCT skener - Dijagnostički centar Slavija

Kompjuterizovana tomografija (Computed Tomography) je metoda kod koje se u većoj meri i na složen način koriste rendgenski X zraci i posebni detektori zračenja. Snimci nastaju slojevitim snimanjem, kojim se dobija vrlo detaljan trodimenzionalni prikaz unutrašnjih organa, a novim CT uređajima pregled čitavog tela izvodi se izuzetno brzo te omogućava prikaz pluća, anatomije kostiju, abdominalnih organa i ostalih anatomskih struktura, te izuzetno kvalitetan prikaz krvnih sudova upotrebom kontrastnog sredstva.

- glave
- hipofize
- sinusa
- orbita
- vrata
- toraksa
- abdomena
- urografija
- kičme
- kostiju
- ramena
- ruke
- lakta
- šake
- kolena
- zglobova
- karlice
- krvnih sudova vrata (angiografija)
- krvnih sudova glave (angiografija)
- pregled ostalih struktura