Nazad

Dr Milan Antonić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2001 - Diplomiralo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014 - Specijalizacija radiologijena Klinici za radiologiju KCS Beograd

Radno Iskustvo:

2003 - do danas DZ "Dr Milutin Ivković"Beograd
2017 - do danas DZ "Kalenic" Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Kontinuirana medicinska edukacija sa aktivnim i pasivnim učešćem na brojnim stručnim skupovima u zemji i inostranstvu
Član Udruženja radiologa Srbije i Srpskog lekarskog društva
Govori engleski i nemački jezik.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje