Nazad

Ass. dr Arsenijević Vladimir

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Dr Vladimir Arsenijević rođen je 21.12.1970.godine u Lazarevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Osnovne studije je započeo i završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga specijalizaciju iz Opšte hirurgije završio je 2003.god a 2015.godine i užu specijalizaciju iz Urgentne hirurgije. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Izabran je u zvanje kliničkog asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (Opšta hirurgija - Urgentna hirurgija) počev od 2015.god

Radno Iskustvo:

Po završenom lekarskom stažu i završenom stručnom ispitu zaposlen u Ugrentnom centru KCS u Beogradu. Trenutno je načelnik službe KUH u CKCS

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Tokom studija uključivan u više naučn-istraživačih radova i učesnik brojnih kongresa studenata medicine i stomatologije bivše Jugoslavije.

Član je SLD i IASGO. Aktivni je učesnik brojnih domaćih i internacionalnih kongresa iz AAG medicine

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje