Nazad

Prof. dr Avramović Siniša

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

Avramović Siniša rodjen u Beogradu 1954.god. gde je završio Medicinski fakultet, magistarske i doktorske studije.

Profesionalno usavrđavanje je nastavio u Nemačkoj kod Profesora Thomasa Neuhanna i u Rusiji na Klinici Fjodorov .

Radno Iskustvo:

-2011- Oftalmolog, Miloš klinika, MediGroup 
-2011-2015 US Medical Shool Vanredni profesor 
-2008-2011 Medicinski fakultet VMA,Vanredni profesor
-2008-2011 Načelnik Odeljenja za prednji segment i glaukom, Očna klinika,VMA, Beograd 
-2003-2008 Vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 
-1989-2008 Očna klinika ,Gradske bolnice u beogradu-šef odseka
-1985-1989 oftalmolog , Očna bolnica Kikinda.
-1981-1985 lekar opšte prakse, ambulanta Medicine rada, LŽTK Kikinda gde je jedan od osnivača očne ambulante.
-1981-1981 jedini lekar u ambulanti sela Bočar pri Domu zdravlja Novi Bečej

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavio 110 radova od kojih osam u internacionalnim i 21 u domaćim časopisima. Ostali radovi su štampani u zbornicima.
Autor univerzitetskog udžbenika Avramovic S. Razvojni oftalmološki poremećaji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beogradskog univerziteta, Centar za izdavačku delatnost, Beograd 2006.
Autor poglavlja u dve monografije.
Uredjivao stručni časopis Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Predsednik Srpskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju do 2011god.
Član Srpskog lekarskog društva-Oftalmološka sekcija.
Član Američke Oftalmološke Akademije.
Član Evropskog udruženja za kataraktu i refraktivnu hirurgiju.
Član Udruženja glaukomatologa Srbije.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje