Nazad

Dr Radojka Bokun

Obrazovanje:

1972 god.- diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 
1981 god.- položila specijalistički ispit iz medicinske citologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
1980 god. i 1982 god. pohađala kurs Internaciona Ine akademije za citologiju u Beču, 
1984 god.- odbranila magistarski rad sa temom '' Vrijednost citokemijskog dokazivanja glukozo-6-fosfat dehidrogeneze u određivanju stupnja morfogeneze carcinoma endometrija'' na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
1988 god.-odbranila doktorsku disertaciju sa temom '' Odnos citoloških značajki i receptora za spolne steroidne hormone carcinoma dojke žena'' na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu,

Radno Iskustvo:

1981 -1991 god. načelnik Laboratorije za citologiju Centra za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra u Splitu,
1992-2005 god. specijalista za citologiju u Laboratoriji za citologiju Instituta za patologiju i sudsku medicinu VMA, zatim načelnik Laboratorije, 
2005-2014 god. profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, 
Od 2015 god, zaposlena kao specijalista citolog u Centralnoj laboratoriji Opšte bolnice Medigroup,

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti medicinske citologije i autor udžbenika ''Medicinska citologija'', Beograd-2006 godine. 
Učestvovala na domaćim i međunarodnim kongresima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje