Nazad

Dr sci. med. Ljiljana Borišev

SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

1973 godina diplomira na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
Na Klinici za psihijatriju u Novom Sadu se zaposlila 1975 godine
1978 godine položila specijalistički ispit iz neuropsihijatrije
1983 godina magistirala sa temom Uporedna analiza psihopatoloških manifestacija depresivnih stanja u periodu od deset godina
1991 godine doktorirala sa temom psihičke promene obolelih od epilepsije-uticaj i značaj savremenog tretmana
Od 1979 godine u nastavi, prvo kao asistent, a 1992 kao docent, 1997 godine kao vanredni profesor, a 2002 godine kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
2005 godine uža specijalizacija sudska psihijatrija
Od 2004 godine upravnik Klinike za opštu psihijatriju i načelnik odeljenja za sumanute poremećaje i bliže neoznačne psihoze

Radno Iskustvo:

U toku svog radnog staža (nešto preko četrdeset godina), kratko vreme radila kao lekar opšte prakse u Vrdniku, a, najveći deo vremena provela na Klinici za psihijatriju KC Vojvodine, Radila sa depresivnim pacijentima i psihpotičnim stanjima, sa oragnskim mentalnim poremećajima., graničnim stanjima.
Kao stalni sudski veštak, regostrovana u ministarstvu za pravosudje veštačila, a i sada veštačim po nalogu Suda ili zahteva punomoćenika klijenata.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila preko 100 radova u časopisima i na kongresima
Napisala poglavlja u 2 udžbenika Psihijatrija u ediciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Napisala poglavlja u 5 mobografija u edociji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje