Nazad

Dr Dijana Bujaković

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

1993. diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu
2001. godine položen specijalistiki ispit iz oblasti Fizikalna medicina i rehabilitacija, KC Srbije

Radno Iskustvo:

1994-2012. načelnik Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dom zdravlja Prijepolje, ZC Užice
2012-2020. šef Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opšta Bolnica Prijepolje, ZC Užice

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri SLD
Član Sekcije istorija medicine pri SLD

Posedujem sertifikate o uspešno položenim kursevima iz oblasti: laseroterapije, kineziotejpinga, lečenju kompresivnih neuropatija, terapiji osteoporoze, učešće na domaćim i evropskim kongresima fizikalne terapije i osteoporoze i osteoartroze 2002-2019.

Hospitovanje u trajanju od dva meseca tokom 2017.godine na Univerzitetskoj Felix Plater klinici,Odeljenje reumatologije, Basel

Usmene prezentacije na Saboru lekara jugozapadne Srbije i Crne Gore 2008. 2014. 2018. 2019.

Objavljeni radovi u Zborniku istorije medicine 2012-2020.

 

Obavljam fizijatrijske preglede dece (novorodjenčadi sa poremećajem mišićnog tonusa, tortikolisom, urodjenim deformitetima stopala, sistematski pregledi dece) i  odraslih sa neurološkim, ortopedskim, reumatskim tegobama.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje