Nazad

Prim. dr sci. med. Katina Cvetković

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

1986 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,50

1991 - u Beogradu odbranila magistarski rad pod naslovom ?Mogućnost kineziterapije u tretmanu paralize plexus brachilais-a novorođenčeta?

1995 - Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila sa odličnim uspehom

1999 - u Beogradu odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti dečije fizijatrije pod nazivom "Evaluacija efekata fizikalne terapije na funkcionalno stanje dece sa Arthrogryposis multiplex congenita"

Radno Iskustvo:

1989 - radila je na Klinici za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku KC u Nišu. Izabrana je za asistenta na Medicinskom fakultetu u Nišu na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija 1996. godine

1996 - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" na Novom Beogradu - Dečiji fizijatar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Zvanje Primarijus dobila 2014. godine
Autor i koautor je u preko 80  stručnih i naučnih  radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima
2000 - izdala je monografiju pod nazivom "Osnovni postulati u lečenju artrogripoze kod dece"

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje