Nazad

Prof. dr Milorad Damjanović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

1974- Medicinski fakultet , Beograd
1977-79 Poslediplomske studije iz Kardiologije, Medicinski fakultet , Beograd
1980 Magistarska teza iz Kardiologije,Medicinski fakultet u Beogradu
1978-82 Specijalizacija iz interne medicine, Interna klinika "B", Medicinski fakultet ,Beograd
1986- Doktorska disertacija iz Kardiologije, Medicinski fakultet , Beograd
1988- Naval Aerospace Medical Institute US Army /NAMI/,Pensacola,Florida,USA
1989- Department od Cardiovascular Diseases, University of Siena, Italy
1990- Univerzitetska klinika za kardiologiju Cirih, Švajcarska
1991- Walter Reed,National Military Medical Center US Army,Vashington, USA / Presidents of the United States Hospital /
1996- Institut Karolinska, Stokholm,Švedska
1999- Subspecijalistički ispit iz Kardiologije, VMA
2005- Clinic ALLeray-Labrouste, Paris, France

1992- Zvanje DOCENTA Vojno medicinske akademije za predmet Interna medicina
1993- Vanredno unapređen u čin PUKOVNIKA srpske vojske
1998- Zvanje VANREDNOG PROFESORA Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina
1993-2011 Visting profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske studije na Katedri Kardiologije 
2005- Zvanje REDOVNOG PROFESORA Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina
Dugogodišnji PREDSEDNIK ISPITNE KOMISIJE VMA za specijalistički ispit iz INTERNE MEDICINE i subspecijalistički ispit iz KARDIOLOGIJE
MENTOR, komentor, predsednik i član komisija za odbranu u više magistarskih teza i doktorskih disertacija na VMA, te Medicinskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Radno Iskustvo:

1974 - Opšta bolnica u Užicu
1975 - 85 - Direktor Zavoda za kardiovaskularnu rehabilitaciju "Zlatar", Nova Varoš, /nastavne baze Medicinskog fakulteta u Beogradu za posledipl. studije iz Kardiologije/
1985 - 98 - Načelnik Vazduhoplovnomedicinskog instituta RV i PVO JNA, Beograd
1998 - 2006 - Zamenik načelnika Klinike za kardiologiju VMA
2005 - Načelnik Specijalističke poliklinike VMA
2005 - Zvanični kandidat za Načelnika VMA
2005 - 2011 REDOVNI PROFESOR INTERNE MEDICINE Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije
2012 - 2016 specijalista Interne medcine - subspecijalista Kardilogije, opšta bolnica "Euromedic", Beograd
2017- specijalista Interne medicine - subspecijalista Kardiologije, privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2017- specijalista Interne medicine- subspecijalista Kardiologije, "Medigroup Jedro",Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član kardiološke sekcije SLD od 1974.
- Član evropskog udruženja kardiologa /ESC/
- Član internacionalnog udruženja i federacije kardiologa /ISFC/
- Član Naučno-nastavnog veća VMA od 1992. do 2011. godine
- Član odbora za medicinsko-biološke nauke Ministarstva odbrane Republike Srbije
- Nosilac je posebnog priznanja Medicinskog fakulteta u Beogradu za veliki doprinos u naučnom projektu univerzitetskog udžbenika " Kardiologija 2000" za unapređenje medicinske nauke i obrazovanja
- Nosilac je posebnog priznanja Grammate njegove svetosti Patrijarha srpskog G. Pavla, na doprinosu od velikog značaja na unapređenju medicinske nauke i obrazovanja
- Nosilac je zlatnog letačkog znaka, kao najvišeg priznanja u pilotskoj profesiji Ratnog vazduhoplovstva nekadašnje JNA
Aktivno učestvovao na svim mediteranskim, evropskim i svetskim kongresima iz Kardiologije u poslednjih 30 godina
Objavio 204 naučna i stručna rada, od toga jednu knjigu i 22 poglavlja u knjigama i univerzitetskim udžbenicima
Govori engleski i nemački jezik

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje