Nazad

Prim dr sci. med. Đaković Zorana

SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

2013. Zvanje Primarijus sa doktoratom (strukovno zvanje srpskog lekarskog društva- komisije ministarstva zdravlja rep. Srbije)
2008. Zvanje Docent na predmetu Dermatovenerologija - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
2005. Odbrana doktorske disertacije:"Izbor terapijskog postupka u lečenju lipodermatoskleroze i njenih komplikacija". Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zvanje Doktor medicinskih nauka.
1993. Odbrana magistarske teze: "Hereditarne anomalije dlake, strukturni deformiteti, pilarne displazije", Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zvanje Magistar medicinskih nauka.
1990.-1994.: Specijalizacija i položen specijalistički ispit iz Dermatovenerologije na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog Centra Srbije. Zvanje Specijalista dermatovenerolog.
1982-1988.: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zvanje Doktor medicine.

POGLAVLJA U STRUČNIM KNJIGAMA (1)
1. Đaković Z. Prof. Dr Mirjana Skendžić, u : Čolović R., editor, Nastavnici Medicinskog Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet, Beograd 2007, 351-352.

POGLAVLJA U STRUČNIM MONOGRAFIJAMA (3)
1. Đaković Z, Minić S. Fuziološke kožne promene udružene sa trudnoćom. U: Medenica Lj., Promene na koži u trudnoći. CIBIF, Beograd 1995, 20-26.
2. Minić S, Đaković Z. Pruritične urtikarijalne papule i plakovi u trudnoći (polimorfna erupcija u trudnoći).U: Medenica Lj. Promene na koži u trudnoći. CIBIF,Beograd 1995, 27-37.
3. Martinović N, Đaković Z, Minić S. Postpartalni telogeni efluvijum. U: Medenica Lj., Promene na koži u trudnoći. CIBIF, Beograd 1995, 57-60.

PREDAVAČ u programu KME (Kontinuirane medicinske edukacije)

a) Đaković Z. Diabetes mellitus i oboljenja kože. Seminar kontinuirane medicinske edukacije : Diabetes mellitus i bolesti metabolizma: Inovacije znanja XI. Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Katedra za poslediplomsku nastavu iz Endokrinologije, i Odbor za dijabetes i bolesti metabolizma Jugoslovenskog Udruženja za borbu protiv ateroskleroze. Beograd, 9-11 Oktobar 2003.

b) Đaković Z. Sindrom Netherton - šta ima novo? Genodermatoze - savremeni koncept. Kurs kontinuirane medicinske edukacije Srpskog lekarskog društva - dermatovenerološka sekcija (rukovodilac kursa prof. dr S. Vesić) , Beograd, 12 mart 2010.

c) Đaković Z. Plantur 39 u lečenju telogenog efluvijuma kod žena - petogodišnje iskustvo. Simpozijum kontinuirane medicinske edukacije ."Lečenje kože i kose, novi trendovi'', Centar za edukaciju opšte bolnice u Ćupriji (rukovodilac simpozijuma dr S. M. Ilić), Beograd 04.03.2011.

d) Đaković Z. Trihoskopija. Akreditovani stručni seminar lekara Klinike za dermatovenerologiju VMA. 29. Oktobar 2013.

PREDAVAČ PO POZIVU

a) Đaković Z. Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko terapijski algoritmi. XXVIII Timočki medicinski dani, Zaječar, 21 maj 2009.

b) Đaković Z. Dijetetski suplementi u terapiji telogenog efluvijuma. Simpozijum dermatovenerolog Srbije, Crne Gore i Makedonije. Organizator Europalek, moderator prof dr Lj. Spalević. Podčetrtek, Slovenija, 05.06.2010.

POSTMARKETINŠKE KLINIČKE STUDIJE

1) Eucerin preparati za akne - tromesečna studija na 50 pacijenata sa papulopustuloznim stadijumom akni, 2005 godina.

2) multicentrična studija - Rim (prof Celleno) / Beograd (dr Djaković): efikasnost šestomesečnog lečenja Plantur 21 (dr Wolff) preparatom kod žena sa hroničnim telogenim efluvijumom (CTE), .2012 godina

Radno Iskustvo:

Od septembra 2010. do novembra 2017. - zaposlena na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, na Klinici za dermatovenerologiju, i Kabinetu Specijalističke poliklinike, kao specijalista dermatovenerolog sa doktoratom - vojni službenik. 
2008. - 2010. - Načelnik I ženskog odeljenja Klinike za dermatovenerologiju KCS
2008. - Docent na predmetu dermatovenerologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2005. - 2010. osnivač i rukovodilac prve trihološke ambulante u Srbiji, na Institutu za DV, KCS (od Ministarstva zdravlja republike Srbije ocenjeno kao delatnost od visokog značaja)
1994. zaposlena na određeno vreme kao asistent na predmetu dermatologija (reizbori 1999, 2003, i 2007 godine) Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu, i na neodređeno vreme kao specijalista dermatovenerolog na Klinici za dermatovenerologiju KCS 
1990. - 1994.: zaposlena kao lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za dermatovenerologiju KCS
1988. - 1989: lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

1995. provela je godinu dana na Klinikama Dermatologija I, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bariju "Aldo Moro", radeći na praktičnoj izradi doktorske teze. 

DOSTIGNUĆA:

1) Nagrade za naučni rad: 

Nagrađen rad :Dobrosavljević D., Vesić S., Đaković Z, Medenica Lj. Acropathia ulcero-mutilans non-familiaris Bureau-Barriere. I/XVII Kongres udruženja dermatovenerologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Beograd, 2-4 Jun 2005, O-45,12

2) Pohvale:

*Zahvalnica SLD /sekcija za dermatovenerologiju 2009. godine.
*GRANT nagrada evropskog udruženja EHRS 2011. godine.

3) Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

*Član Srpskog lekarskog društva.
*Član Udruženja dermatovenerologa Srbije.
*Član European hair research society (EHRS)
*Član EADV 
*Član Intern. Dermoscopic Society (IDS)

UČEŠĆA NA STRUČNIM KONGRESIMA U INOSTRANSTVU od značaja: 

Međunarodni: 

1) The 14th Meeting of the European Hair Research Society. Graz, Austria, Jun 2009. Postala aktivni član udruženja - glasovima borda.
2) The 15th Annual Meeting of the European Hair Research Society, Jerusalem, Israel, July 6-9, 2011.
3) 18th Spring Simposium EADV, Belgrade, Serbia, Jun, 2014.

REFERENCE
Objavljeni radovi (publikacije od značaja)

A) CURRENT CONTENTS i SCI
1.Pavlović MD, Milenković T, Dinić M, Mišović M, Daković D, Todorović S, Đaković Z, Zečević R, Doder R. The Prevalence of Cutaneous Manifestations in Young Patients With Type 1 Diabetes. Diabetes Care, 2007,30:1964-7.

2.Milenković S, Petrović L, Risimić D, Kosanović-Jaković N, Jaksić V, Đaković Z, Stojković M, Risović D, Ivanković L, Ivančević-Milenković M. Choroidal Sclerosis in Localized Scleroderma (Morphea en Plaque). Ophthalmic Res, 2008, 40:101-4.

3. Popadić S, Medenica Lj, Skiljević D,Djaković Z, Nikolić M. Pemphigus vulgaris in three adolescents: the course of the disease. Austral Jour Dermatol, 2011,52(3):3-7.

B) SCI- expanded (SCIE)

1.Đaković Z, Vesić S, Tomović M, Vuković J. Oropharyngeal dysphagia as dominant and life-treatening symptom in dermatomyositis.Vojnosanit Pregl 2009, 66(8):605-8.

2. Đaković Z, Vesić S, Vuković J, Milenković S, Janković- Terzić K, Đukić S, Pavlović MD. Ocular rosacea and treatment of symptomatic Helicobacter pylori infection: a case series. Acta Dermatoven APA, 2007, 16:83-86.

3. Vesić S, Vukićević J, Đaković Z, Tomović M, Dobrosavljević D, Medenica Lj, Pavlović MD. Male urethritis with and without discharge: relation to microbiological findings and polymorphonuclear counts. Acta Dermatoven APA, 2007, 16:53-57.

4. Tomović M, Škiljević D, Živanović D, Tanasilović S, Vesić S, Đaković Z, Vukićević J, Pavlović MD, Medenica Lj. Two cases of probable endogenous extensive cutaneous larva migrans in Serbia. Acta Dermatoven APA, 2008, 17:37-40.

5. Đaković Z, Vesić S, Vuković J, Medenica Lj, Pavlović MD. Acute lipodermatosclerosis: an open clinical trial of stanazolol in patients unable to sustaincompression therapy. Dermatology Online Journal, 2008, 14(2): 1-6

C) MEDLINE

1. Vesić S, Đaković Z, Vukićević J, Vuković J, Stojković J, Medenica Lj. Dermatomiozitis udružen sa metastatskim adenokarcinomom rektuma:prikaz slučaja. Med Pregl,2009, LXII(9-1): 473-5.

D) Ceo rad u časopisu koji nije indeksiran u gore pomenutim bazama podataka 

1) Vesić S, Đaković Z, Tomović M. Lokalna primena kortikosteroida u dermatologiji. Arhiv za farmaciju,2008, 58 (2-3):111-21.

2) Tomanović Andonović.O, Đukić K., Đaković Z. Dermatološki aspekti venskih oboljenja (Dermatologic Aspects of Vein Disorders).Timočki medicinski glasnik, 2009,34(1):51-3.

Izvod u zborniku međunarodnog skupa:

1) Djakovic Z. Netherton's Syndrome: report of two cases - 15 years after. The 15th Annual Meeting of the European Hair Research Society, Jerusalem, Israel, July 6-9, 2011.
2) Djaković Z, Petakov M.,HASHIMOTO THYROIDITIS AND CHRONIC TELOGEN EFFLUVIUM- CASE SERIES.The 17th Annual Meeting of the EHRS, Tbilisi, Georgia, 24-26 June 2016.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje