Nazad

Prof. dr Momčilo Đorđević

SPECIJALISTA NEUROHIRURGIJE

Obrazovanje:

1958 - 1965 Medicinski fakultet u Beograd, Četvoromesečna studentska praksa na Klinici za nervne bolesti u Beogradu,
1971 - 1974 Volonterska specijalizacija iz oblasti hirurgije,
Specijalizacija neurohirurgije i specijalistički ispit 1974, 
Januar - Maj 1975 - Usavršavanje na Neurološkoj klinici u Hamburgu - Univerzitet u Sarbrikenu, 
Maj - decembar 1975 Karolinska bolnica u Stokholmu - stipedintista Švedske vlade- eksperimentalni deo doktorske teze na 120 pasa. 
Jul - Decembar 1978 Na Neurološkom institutu na Kvin skveru u Londonu prati rad u eksperimentalnim laboratorijama, a kao opserver učestvuje u svakodnevnom kliničkom radu, 
Oktobar-Novembar 1979 -Neurološka klinika na Univerzitetu Ontario kao osmatrač prati više uzastopnih operacija račvi bazilarne arterije, 
Jul-Septembar 1980- U Kantonalnoš bolnici u Bazelu dobija zvanje oberarzta

Radno Iskustvo:

1971 - 2005 - Neurohirurška klinika KC Srbije
1980 - 2005 - Načelnik odeljenja na Neurohirurškoj klinici KC Srbije
U tom razdoblju, od 1980. - 1992. kao Oberartz radi svake godine po 30 dana na Neurohirurškoj klinici Kantonalne bolnice u Bazelu, Švajcarska, u takvim situacijama zamenjuje kolegu istog ranga kada se nalazi na odmoru ili na putu radi usavršavanja.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

158 publikacija, 12 objavljeno u inostranim časopisima, 124 u domaćim indeksiranim časopisima, 8 poglavlja u ediciji Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta '' Dr Vukan Čupić''1988-1998 Medicinska knjiga, 
Anatomski atlas za studente medicine i stomatologije. Medicinska knjiga 1978god. kao koautor sa prof. Slaviom Jovanovićem i saradnicima, 
Monografija, Intrakranijuimska hipertenzija Medicinska knjiga 1990 god, sa prof. Nikolom Sekulovićem i Slobodanom Tofovićem kao koautorima,
Monografija Intrakranijumski tumori u dece i mladih- 1993 god. Nova prosveta, 
Hidrocefalus, porodični priručnik 1996god Nova Prosveta

1992-2005 Predsednik Sekcije neurohirurga SLD Višegodišnji zvanični konsultant - neurohirurg u Institutu za zdravstvenu zaštitu majka i dete ''Dr Vukan Čupić''
Nosilac projekta SIZ za nauku grada Beograda u oblasti kongenitalnih anomalija 1986 - 1990

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje