Nazad

Dr Aleksandra Franić

SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Diplomirala i završila specijalizaciju iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od početka izrazitih interesovanja za deciju i adolescentnu psihijatriju.

Inostrano iskustvo u radu sa starijim adolescentima i odraslima sticala na Klinici za psihosomatiku, psihoanalizu i psihoterapiju "Menterschweige" u Minhenu, gde je provela dobar deo poslednje godine svoje specijalizacije.

Radno Iskustvo:

Od početka profesionalne karijere (2002. godine) zaposlena je u Dispanzeru, sada Savetovailštu za mentalno zdravlje dece i omladine DZ Zemun, prvoj i jedinoj ustanovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti posvećenoj mentalnom zdravlju dece i mladih.

2009. godine je bila šef službe u istoj ustanovi.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

DEAPSa (Drustva za deciju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke).

Psihodinamski i integrativno-holisticki orijentisan psihijatar, koji lekove koristi vrlo limitirano i zaista samo sa ozbiljnim indikacijama kada radi sa populacijom dece i mladih.

Godinama joj je primarni fokus na radu i terapiji dece sa ADHDom, razvojnim i emotivnim problemima, noćnim mokrenjem, noćnim strahovima, separacionim strahovima, problemima adaptacije na vrtić i školu, poremećajima ponašanja, vršnjačkom nasilju u školi, opsesivno-kompulsivnim poremećajima i tikovima, adolescentnom krizom, depresijom, fobijama itd.

Održala brojna predavanja u školama (i akreditovana predavanja za KME) na temu ADHDa, problema adolescencije i konstruktivne interakcije škola-roditelj-dete.

Pruža psihoterapijsku podršku porodici i savetodavno radi sa decom, adolescentima i roditeljima. Funkcioniše profesionalno koterapijski sa psihologom u Timu za mentalno zdravlje dece i omladine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje