Nazad

Prof dr Kiril Haralampijev

SPECIJALISTA OTORINOLARINGOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, kao vojni stipendista, završio u Skopju 1959. godine s prosečnom ocenom 9.1.
Celokupnu specijalizaciju iz Otorinolaringologije obavio u VMA i specijalstički ispit položio 1968.
Doktorirao 1976. godine iz oblasti blast-traume uva. Na usavršavanju proveo 6 meseci u Kraljevskom institutu za ORL u Londonu.
Godine 1980. unapređen u čin pukovnika.
Za redovnog profesora izabran 1988. godine.

Radno Iskustvo:

Bio je načelnik Odeljenja za audiologiju, Odeljenja za otologiju, a u periodu 1990 -1998. godine bio je načelnik Klinike za ORL VMA.
U periodu od 1999-1994. godine angažovan je kao direktor u formiranju Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Crne Gore.
Osnovao je i rukovodio pet godina Odeljenjem za otologiju, mikrohirurgiju uva i audiologiju te Klinike na Cetinju.

U Klinici za ORL VMA posebno se bavio mikrohirurgijom uva i neurotološkom dijagnostikom.
Uveo je, inovirao i klinički primenjivao sve submetode elektronistagmografije i auditivnih potencijala u ranoj detekciji neurioma vestibulokohlearnog živca, početnih demijelizacionih lezija CNS, kao i kod pacijenata u komi u utvrđivanju moždane smrti.
Jedan je od realizatora projekta homotransplantacije bubne opne i slušnih koščica u timpanoplastici.

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Aktivno je učestvovao na više kongresa u zemlji i inostranstvu. Bio je predavač za postdiplomske studije u Beogradu, Novom Sadu i Internacionalnom univerzitetu u Dubrovniku, član redakcijskog odbora za časopis "Vojnosanitetski pregled" u dva mandata i "Acta otorhinolaryngologica Serbica".

Kao mentor ili član komisije, doprineo je izradi 20 magistarskih teza i doktorskih disertacija. Bio je moderator i učesnik u preko 20 diskusija okruglih stolova iz savremene otorinolaringologije.

Objavio je više od 150 stručno-naučnih radova, koji obuhvataju opštu ORL, otosklerozu, otitis/holesteatom, timpanoplastiku, facijalni nerv, povrede uva, tumore PCU i drugo. Napisao je poglavlja u 6 knjiga, a recenzirao 3 knjige. Prvi je autor monografije ?Osnovi savremene otorinolaringologije?. Autor je kapitalne knjige "Klinička neurootologija" , jedinstvene u državama bivše Jugoslavije, a sa prof. dr Dankuca pripremio za štampu knjigu ?Funkcijska dijagnostik i način lečenja oboljenja uva?. 

Svojim celokupnim stručno-naučnim radom prof. dr Kiril Haralampiev veoma mnogo je doprineo razvoju i afirmaciji Klinike za uvo nos i grlo Vojnomedicinske akademije i osavremenjavanju otohirurgije i neurootološke dijagnostike u Srbiji i Jugoslaviji.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje