Nazad

Dr Verica ilić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- Završena gimnazija, matematički smer
- Završen Medicinski fakultet u Nišu
- Položen državni ispit
- Položen specijalistički ispit iz radiologije pri Katedri za Radiologiju Medicinskog fakulteta u Nišu
- Odrađena jednogodišnja ultrazvučna edukacija na Rasdiološkom institutu u Nušu i tromesečna u Zagrebu, na Institutu za majku i dete, sa posebnim osvrtom na dečiju patologiju
- Obavljena četvoromesečna edukacija iz MRI, pri Radiološkom institutu VMC Skoplje

Sa brojnim odgovarajućim sertifikatima za:
- standardne radiološke preglede dece i odraslih,
- za sve vrste ultrazvučnih pregleda kod odraslih i dece (uključujući i pregled kukova i CNS-a kod dece),
- MRI-pregled dece i odraslih

Radno Iskustvo:

- MEDIGROUP-privatni dom zdravlja u Nišu, radi sada kao lekar specijalista radiologije i subspecijalista dečije radiologije
- MEDIGROUP-privatna poliklinika Beogradu, radila kao lekar specijalista radiologije i subspecijalista dečije radiologije
- Privatna poliklinika u Beogradu, radila kao lekar specijalista radiologije i subspecijalista dečije radiologije
- HIPOCRAT-privatna klinika u Nišu, radila kao lekar specijalista radiologije i subspecijalista dečije radiologije
- Dugogodišnji kontinuirani rad i načelničko zvanje u Dečijoj Internoj Klinici i Dečijoj Hirurškoj Klinici KC-Niš,
- NIROŠI-privatni dom zdravlja u Nišu radila kao lekar specijalista radiologije i subspecijalista dečije radiologije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Aktivno poznacvanja usmenog i pisanog Ruskog jezika i Norveškog jezika,
Pasivno poznavanje usmenog i pisanog Engleskog jezika i Portugalskog jezika

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje