Nazad

Dr Ioanna Batsialou

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Obrazovanje

Ioanna Batsialou rođena je 17. avgusta 1971., u mestu Karditsa, u Grčkoj.2005 - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2001 - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2003 - Lekar specijalista fizikalne medicine i rehhabilitacije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1997 - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1999 - Viši fizioterapeut, Viša medicinska škola, ZemunObrazovanje u oblasti Anti-Aging medicine, estetske medicine i mezoterapije2017 ? u toku - Master studije iz estetske medicine i terapije, University of Camerino ? Italija

2008-2010 - Master studije iz anti-aging medicine, Euromedicom Paris, Francuska

2004-2006 - Međunarodna specijalistička škola tradicionalne medicine i akupunkture, Evropski centar za mir I razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija

2005-2007 - Praktičan uvod u estetsku medicinu I injekcione tehnike, Invivox (dr Jacques le Coz), Paris, Francuska,

2004-2006 - Master studije estetske medicine, Euromedicom Paris, Francuska

2003-2005 - Mezoterapija u lečenju sportskih povreda, bola i estetskim tretmanima, Invivox (dr Jacques le Coz), Paris, Francuska

1985-1989 ? Srednja škola Lycee, AtinaBrojne posebne edukacije u okviru specijalnosti, edukacija iz oblasti Anti-aging medicine, estetske medicine i mezoterapije, na domaćim i inostranim stručnim skupovima, predavanjima, seminarima i kongresima evropskih i svetskih razmera.

Radno Iskustvo:

Profesionalno iskustvo2017 ? i dalje - Specijalna bolnica za dermatovenerologiju ?IOANNA MediGroup?, Beograd

2015 ? i dalje - Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija Visan, Beograd

2007 ? 2016 - Ioaanna Mesotherapy, centar za mezotarapiju, Beograd

2002 ? 2005 - Klinika za rehabilitaciju ?Dr Miroslav Zotović?, Beograd

1997 ? 2002 - Specijalna bolnica za rehabilitaciju ?Banja Kanjiža?

Lekar konsultant:2017 ? i dalje ? PZU Ambulanta ljekara opšte prakse "MEDIGROUP CRNA GORA", Podgorica

2017 ? i dalje - Zdravstvena ustanova MEDICO-S, Banja Luka

2017 ? i dalje - Estetski centar TEOFANIA, Novi Sad

2012 ? i dalje - Estetski centar Platinum, Podgorica

2012 ? i dalje - Estetski centar Lana, Podgorica

2012-2018 - Medical Centar, Budva

2010 ? i dalje - Estetski centar Beauty & Style, Cirih

2009 ? i dalje - Estetski centar Refresh, Kragujevac

2009 ? 2016 - Estetski centar IOANNA, Novi Sad

2008 ? i dalje - Estetski centar Ildy, Subotica

2007 ? i dalje - Estetski centar Wigo, Kragujevac

2007 ? 2009 ? LPG Centar, Beograd

2006 ? 2016 - Estetski centar Nena, Beograd

2004? 2009 - Estetski centar IOANNA, Beograd

2004? 2009 ? Estetski studio Dermomedica, Beograd

2004 ? 2016 - Estetski centar IOANNA, Atina

2002 ? 2005 - Estetski studio Estetik Line

2002 ? 2005 - Specijalistička ordinacija ?Konstantinović?Reference / Stručni radovi / Članstva:

2019. Član Srpske asocijacije menadžera

2019. Član Udruženja korporativnih direktora

2019. Predavač na Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)

2018. Predavač sekcije Srbija ne Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)

2018. Predavač na Internacionalnom kongresu estetske i anti-aging medicine u Srbiji

2018. Član radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za anti-aging medicinu

2017. Dobitnica Ordena Svetog Save - Srpske pravoslavne crkve - za zasluge na duhovnom, obrazovnom i humanitarnom polju u Srbiji

2017. Dobitnica Ordena zlatnog krsta Svetog Serafima u Grčkoj

2017. Član Srpske asocijacije anti-aing medicine

2018. Dobitnica Superbrands priznanja u polju medicine za 2017-2018. godinu

2015. Predavač u Visokoj zdravstvenoj i sanitarnoj školi strukovnih studija Visan

2015. Predavač na Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)

2013. Instruktor za mezoterapiju Mezoestetik i Revitacare kompanija

2010. Međunarodni instruktor (trener) za primenu Teosyal dermalnih filera i mezoterapije

2010. Trener za primenu mezoestetskih koktela

2003. Član Svetske asocijacije za anti-aging medicinu (WOSIAM)

1997. Član Lekarske komore Srbije

1997. Član Srpskog lekarskog društva

Objavljeni radovi? Klinički efekti laserske terapije niskog stepena u poređenju s efektima TENS terapije u lečenju abola donjeg dela leđa?, XIV Evropski kongres fizikalne i rehabilitacione medicine ? prednosti u lečenju polimijalgije reumatike ? tradicionalni i moderni koncepti, Austrija centar, Beč, Austrija

? ?Laserska terapija niskog stepena u lečenju bola donjeg dela leđa u odnosu na primenjene frekvencije?, štampano izdanje ?Karent Kontentsa?, Monduzi editore, ISPRM, Prag, 2003.

? ?Laserska terapija niskog stepena u lečenju akutnog bola donjeg dela leđa laseroptoelektronikom?, zapisnik Međunarodne konferencije o laserima, decembar, 2001, Tukson, SAD, strane 307-311.

? ?Mogućnosti balnealne terapije u lečenju subjektivnih simptoma bola donjeg dela leđa?, Medicinska revija novembar-decembar, Novi Sad 2002, LV (11-12), strane 495-499

? ?Poređenje fizičko-hemijskih osobina mineralnih voda u deset najboljih i napoznatijih banja u Srbiji?, zbirka radova, Treći kongres fizikalne i rehabilitacione medicine SCG, Igalo, jun 2002, strana 100.

? ?Lekoviti gasovi u mineralnim vodama i njihov značaj u balnealnoj terapiji?, ?Fizikalna terapija? broj 25, oktobar-decembar, 2001, strane 23-27.

? ?Kategorizacija banja u Srbiji i njihovi terapeutski efekti?, ?Fizikalna terapija? broj 27, april - jun 2002, strane 18-19.

? ?Mobilizacija vrata kod cervikalnog sindroma?, ?Fizikalna terapija? broj 25, oktobar-decembar 2001, strane 31-33.

? ?Mobilizacija lumbalnog dela kod bola u donjem delu leđa?, ?Fizikalna terapija? broj 27, april- jun 2002, strane 29-30.

? ?Mobilizacija torakalnog dela kod bola u leđima?, ?Fizikalna terapija? broj 26, januar 2002, strane 28-32.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje