Nazad

Dr Ioanna Batsialou

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Obrazovanje:

Ioanna Batsialou rođena je 17. avgusta 1971., u mestu Karditsa, u Grčkoj.
2005 - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2001 - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003 - Lekar specijalista fizikalne medicine i rehhabilitacije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997 - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999 - Viši fizioterapeut, Viša medicinska škola, Zemun

Obrazovanje u oblasti Anti-Aging medicine, estetske medicine i mezoterapije

2017 - u toku - Master studije iz estetske medicine i terapije, University of Camerino ? Italija 
2008 - 2010 - Master studije iz anti-aging medicine, Euromedicom Paris, Francuska
2004 - 2006 - Međunarodna specijalistička škola tradicionalne medicine i akupunkture, Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija 
2005 - 2007 - Praktičan uvod u estetsku medicinu I injekcione tehnike, Invivox (dr Jacques le Coz), Paris, Francuska,
2004 - 2006 - Master studije estetske medicine, Euromedicom Paris, Francuska
2003 - 2005 - Mezoterapija u lečenju sportskih povreda, bola i estetskim tretmanima, Invivox (dr Jacques le Coz), Paris, Francuska
1985-1989 - Srednja škola Lycee, Atina 

Brojne posebne edukacije u okviru specijalnosti, edukacija iz oblasti Anti-aging medicine, estetske medicine i mezoterapije, na domaćim i inostranim stručnim skupovima, predavanjima, seminarima i kongresima evropskih i svetskih razmera.

Radno Iskustvo:

2017 - i dalje - Specijalna bolnica za dermatovenerologiju "IOANNA MediGroup", Beograd
2015 - i dalje - Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija Visan, Beograd
2007 - 2016 - Ioaanna Mesotherapy, centar za mezotarapiju, Beograd
2002 - 2005 - Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Beograd
1997 - 2002 - Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža"

Lekar konsultant:


2017 - i dalje - PZU Ambulanta ljekara opšte prakse "MEDIGROUP CRNA GORA", Podgorica
2017 - i dalje - Zdravstvena ustanova MEDICO-S, Banja Luka
2017 - i dalje - Estetski centar TEOFANIA, Novi Sad
2012 - i dalje - Estetski centar Platinum, Podgorica
2012 - i dalje - Estetski centar Lana, Podgorica2012 - 2018 - Medical Centar, Budva
2010 - i dalje - Estetski centar Beauty & Style, Cirih
2009 - i dalje - Estetski centar Refresh, Kragujevac
2009 - 2016 - Estetski centar IOANNA, Novi Sad
2008 - i dalje - Estetski centar Ildy, Subotica
2007 - i dalje - Estetski centar Wigo, Kragujevac
2007 - 2009 - LPG Centar, Beograd
2006 - 2016 - Estetski centar Nena, Beograd
2004 - 2009 - Estetski centar IOANNA, Beograd
2004 - 2009 - Estetski studio Dermomedica, Beograd
2004 - 2016 - Estetski centar IOANNA, Atina
2002 - 2005 - Estetski studio Estetik Line
2002 - 2005 - Specijalistička ordinacija "Konstantinović"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2019. Član Srpske asocijacije menadžera
2019. Član Udruženja korporativnih direktora
2019. Predavač na Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)
2018. Predavač sekcije Srbija ne Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)
2018. Predavač na Internacionalnom kongresu estetske i anti-aging medicine u Srbiji 
2018. Član radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije za anti-aging medicinu
2017. Dobitnica Ordena Svetog Save - Srpske pravoslavne crkve - za zasluge na duhovnom, obrazovnom i humanitarnom polju u Srbiji 
2017. Dobitnica Ordena zlatnog krsta Svetog Serafima u Grčkoj
2017. Član Srpske asocijacije anti-aing medicine
2018. Dobitnica Superbrands priznanja u polju medicine za 2017-2018. godinu 
2015. Predavač u Visokoj zdravstvenoj i sanitarnoj školi strukovnih studija Visan
2015. Predavač na Svetskom kongresu estetske i anti-aging medicine u Monaku (AMWC)
2013. Instruktor za mezoterapiju Mezoestetik i Revitacare kompanija
2010. Međunarodni instruktor (trener) za primenu Teosyal dermalnih filera i mezoterapije 
2010. Trener za primenu mezoestetskih koktela 
2003. Član Svetske asocijacije za anti-aging medicinu (WOSIAM)
1997. Član Lekarske komore Srbije
1997. Član Srpskog lekarskog društva

Objavljeni radovi


"Klinički efekti laserske terapije niskog stepena u poređenju s efektima TENS terapije u lečenju abola donjeg dela leđa", XIV Evropski kongres fizikalne i rehabilitacione medicine - prednosti u lečenju polimijalgije reumatike - tradicionalni i moderni koncepti, Austrija centar, Beč, Austrija
"Laserska terapija niskog stepena u lečenju bola donjeg dela leđa u odnosu na primenjene frekvencije", štampano izdanje "Karent Kontentsa", Monduzi editore, ISPRM, Prag, 2003.
"Laserska terapija niskog stepena u lečenju akutnog bola donjeg dela leđa laseroptoelektronikom", zapisnik Međunarodne konferencije o laserima, decembar, 2001, Tukson, SAD, strane 307-311.
"Mogućnosti balnealne terapije u lečenju subjektivnih simptoma bola donjeg dela leđa", Medicinska revija novembar-decembar, Novi Sad 2002, LV (11-12), strane 495-499
"Poređenje fizičko-hemijskih osobina mineralnih voda u deset najboljih i napoznatijih banja u Srbiji", zbirka radova, Treći kongres fizikalne i rehabilitacione medicine SCG, Igalo, jun 2002, strana 100.
"Lekoviti gasovi u mineralnim vodama i njihov značaj u balnealnoj terapiji", "Fizikalna terapija", broj 25, oktobar-decembar, 2001, strane 23-27.
"Kategorizacija banja u Srbiji i njihovi terapeutski efekti", "Fizikalna terapija", broj 27, april - jun 2002, strane 18-19.
"Mobilizacija vrata kod cervikalnog sindroma", "Fizikalna terapija" broj 25, oktobar-decembar 2001, strane 31-33.
"Mobilizacija lumbalnog dela kod bola u donjem delu leđa", "Fizikalna terapija", broj 27, april- jun 2002, strane 29-30.
"Mobilizacija torakalnog dela kod bola u leđima", "Fizikalna terapija", broj 26, januar 2002, strane 28-32. 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje