Nazad

Dr Isailović Mirjana

SPECIJALISTA URGENTNE MEDICINE

subspecijalista kliničke toksikologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet je završila u Beogradu, kao i specijalizaciju urgentne medicine. Užu specijalizaciju kliničke toksikologije zavšila je u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Radno Iskustvo:

U Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu radila je preko dvadeset godina, a poslednjih pet godina u Centru za strutručnometodološki rad i edukaciju kao viši stručni saradnik i načelnik.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učestovala je kao predavač u realizaciji velikog broja edukativnih programa iz oblasti urgentne medicine u službama hitne pomoći i domovima zdravlja u Beogradu i većini gradova Srbije.
Učestvovala je u izradi više priručnika i vodiča iz oblasti preohospitalnog zbrinjavanja urgentnih stanja.
Deset godina je bila mentor i ispitivač kolokvijuma iz hitne pomoći specijalizanata urgentne medicine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje