Nazad

Dr Suman Malović Jasmina

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

- 1988.g. završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- 1996.g. - položen specijalistički ispit iz oblasti neurologije pri Klinici za Neurologiju KCS
- 2000.g. i 2002.g. Stručno usavršavanje iz oblasti neurofiziologije u okviru Neurofiziološkog kabineta VMA

Radno Iskustvo:

- 2019 - 2020.g. - stalno zaposlena u Specijalnoj bolnici za neurologiju „Affidea“
- 2018.g. - 2019.g. - stalno zaposlena u Privatnoj spec. Lekarskoj ordinaciji iz oblasti neurologije „dr Suman Malović“
- od 2014.g. - 2018.g. - stalno zaposlena u Privatnoj lekarskoj ordinaciji za Neurologiju i psihijatriju “Dr Vesa“
- 1995.g. - 2014.g. - KBC Zvezdara-Institut za neurologiju, poslednjih godina kao Načelnik Odelenja ambulantne i polikliničke službe
-1989.g. - 1990.g. Medicinski centar Smederevska Palanka 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Lekarske komore Srbije, Društva neurologa Srbije, Evropske federacije neuroloških društava, Društva neurofiziologa Srbije. 

Koautor više publikovanih radova na domaćim i medjunarodnim kongresima neurologa. 


"U neurološkoj oblasti neophodan je individualni pristup svakom pacijentu kroz intervju, detaljan neurološki pregled iz koga slede dijagnostički postupci i praćenje kroz terapiju,tako da pacijent posle svega bude upućen u svoje stanje i zadovoljan."

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje