Nazad

Mr. sci med. dr Jelena Hajder

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista hematologije

Obrazovanje:

• 1994.g - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 2000.g - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 2010.g - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odbranila magistarsku tezu pod nazivom: "Nuklearna ekspresija BCL0 i NF-kappaB kod bolesnika sa Malt limfomom želuca"
• 2010.g - Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odbranila rad iz uže specijalizacije pod nazivom: "Biološke i klinićke karakteristike Non Hodkgin limfoma kod bolesnika starijih od 65 godina "
• 2014.g - Sudski veštak iz oblasti interne medicine i hematologije

Usavršavanje:

• 2012.g Francuska, Pitié-Salpêtrière Hospital, Pariz

Radno Iskustvo:

Zaposlena u KBC "Bezanijska kosa " od 2001. godine
Šef odseka onkohematologije sa jedinicom za autologu transplantaciju kostne srži, Odeljenje hematologije, Klinika za internu medicinu, KBC "Bežanijska kosa"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

• Autor je i koautor više naučnih radova i poglavlja u knjigama
• Istraživač u više kliničkih studija iz oblasti hematologije

• Srpsko lekarsko društvo
• Srpska limfomska grupa
• Udruženja hematologa Srbije
• Sekcije za hematologiju SLD.

Pregledi:

• Pregledi pacijenata sa malignim i nemalignim hematološkim poremećajima i poremećajima zgrušavanja krvi
• Aspiraciona biopsija kostne srži i biopsiju kostne srži

Posebna interesovanja:

• Anemije, Trombocitopenije, Neutropenije
• Hočkin i Non-Hočkin limfom
• Hronična limfocitna leukemija
• Multipli mijelom
• Trombofilije i poremećaje hemostaze i koagulacije i
• Hemataološke bolesti i trombofilna stanja trudnica
• Hematološke bolesti starijih

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje