Nazad

Doc. dr Danica Jovanović

SPECIJALISTA DEČJE HIRURGIJE

Obrazovanje:

1973 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 
1980 - Specijalistički ispit iz dečje hirurgije

Radno Iskustvo:

1980 - Radila na odeljenju neonatalne hirurgije Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.
2002 - 2010 - Obavljala funciju načelnika ovog odeljenja 
2010 - Ima funkciju savetnika
1983 - Izabrana za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu
1999 - Zvanje docenta

Reference / Stručni radovi / Članstva:

U toku čitavog radnog veka na odeljenju neonatalne hirurgije posvetila se unapredjenju lečenjna složenih anomalija digestivnog trakta novorodjenčeta kao što su atrezija jednjaka, creva, anorektalne anomalije, kongenitalni megakolon i bilijarna aterija.

Mnoge nove operativne trehnike je prvi put uspešno primenila i uvela u praksu a jedna od najznačajnijih je transanalna operacija kongenitalnog megakolona koja spada u miniinvazivne hirurške procedure.

Napredak u lečenju kongenitalnog megakolona ostvaren je zahvaljujući velikom predhodnom iskustvu i seriji od 222 bolesnika koje je prikazala u radu na evropskom simpozijumu posvećenom Hiršprungovoj bolesti u Đenovi 2004.god. Na osnovu rezultata i broja operisanih pacijenata spada u one koji mogu na vrlo kvalitetan način da unaprede život i zdravlje dece.

Rešavanje problema povraćanja ili zatvora kod dece je jedna široka oblast gde bi veliko iskustvo i znanje sigurno bilo doprinos njihovom zdravlju.

41 godina rada u hirurgiji i iskustvo u oblasti neonatalne hirurgije je zaista veliko te vam je na raspolaganju kako u oblasti dijagnostike tako i hirurškog lečenja.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje