Nazad

Dr Krsmanović Dragana

Obrazovanje:

Krsmanović Dragana je rođena 1990.god u Vrbasu. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala 2009.god. i završila 2015.god/ smer opšta medicina.
Završila Srednju medicinska škola "Dr Ružica Rip" u Somboru, smer pedijatrijska sestra-tehničar.

Radno Iskustvo:

DZ "Medigroup Dr Cjetković" septembar 2017.god. - do sada
Srednja medicinska škola "Hipokrat" Novi Sad - profesor medicinske grupe predmeta (septembar 2016.god. - septembar 2017.god)
SGAO "MINERVA" Novi Sad (decembar 2015.god. - februar 2016, mart- jun 2016.god.) - pripravnički staž
IKVBV Sremska Kamenica - odeljenje kardiologije (februar 2016) - pripravnički staž
Dom Zdravlja Novi Sad - pripravnički staž iz opšte medicine novembar 2015

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Gastronterološki dani SLD sa međunarodnim učešćem maj 2018.godine
3. Simpozijum Rinološko?alergološkog aktiva ORL sekcije
Srpskog lekarskog društva, april 2018.god.
56. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, april 2015
Kongres studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, mart 2014
Simpozijum VI nedelja bolničke kliničke farmakologije? SLD, Beograd novembar 2014

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje