Nazad

Dr Radmila Lozo

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, Njujorku, SAD, i Solunu, Grčka.
Medicinski fakultet upisala na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu, diplomirala na Univerzitetu u Beogradu, Srbija, 1975.g.
Specijalizaciju iz opšte hirurgije obavila u Tuzli, BiH. Kao član tima za vaskularnu hirurgiju na čelu sa Prof. Božinom Radevićem učestvovala u operacijama iz svih oblasti periferne vaskularne hirurgije.
Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položila sa ocenom "odličan" na II Hirurškoj klinici KCS, januara 1983g.

 

Radno Iskustvo:

Godinu dana radila volonterski i 2 godine kao klinički lekar na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
6 godina radila - kao lekar na specijalizaciji i kao specijalista opšte hirurgije- na hirurškoj klinici KBC "Dr Mustafa Mujbegović", Tuzla, BiH. 
Kao asistent na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Tuzli držala studentima vežbe iz predmeta hirurgija.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učestvovala u pisanju brojnih radova iz oblasti opšte i posebno vaskularne hirurgije . Redovno posećuje stručne skupove.
Govori kao maternji engleski grčki i makedonski jezik, piše i govori francuski, služi se italijanskim i španskim .

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje