Nazad

Dr sci. med. Maksimović Dragoslav

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

In Memoriam

 

1972 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
1981 - Specijalistički ispit iz pedijatrije 
1986 - Subspecijalistički ispit iz kliničke farmakologije 
1989 - Doktorat na temu: "Akutni elektrolitni poremećaji u odojčadi"

Radno Iskustvo:

1974 - 1979 - Dečji dispanzer DZ "Momčilo Katanić" Gornji Milanovac
1979 - 2002 - Univerziteska dečja klinika u Beogradu (UDK), radio na odeljenju Hemodijalize dece (1 godinu) i Odeljenju patologije novorođenčadi (8 godina), osnivač i rukovodilac Odeljenja pedijatrijske intenzivne terapije (14 godina) 
2002 - 2010 - Specijalna bolnica za plućne bolesti dece "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" u Beogradu, rukovodilac Odeljenja Intenzivne nege 
2011 - 2013 - Dečja bolnica "Dr Olga Popović Dedijer KBC Zvezdara", na poziciji načelnika

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Pored više od 40 stručnih radova, objavio je i 6 knjiga namenjenih specijalistima pedijatrije:

Urgentna terapija u pedijatriji ( IV dopunjeno izdanje 2013)
Antibiotska terapija u pedijatriji (1996)
Ambulantna pedijatrija sa difrencijalnom dijagnozom (2001)
Esencijalni lekovi u urgentnoj terapiji (2003)
Vademekum ambulantne pedijatrije (sa saradnicima) (2005)
Praktična ambulantna pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije (2013)

Pored stručnih naslova, napisao je i dve knjige za roditelje: 
Vi, Vaše dete i lekovi (1999) i Dečji lekar, Vaš prijatelj i savetnik (2006). Ova knjiga uči roditelje pravilnoj ishrani i nezi dece u zdravlju i bolesti, pravilnoj upotrebi lekova i upućuje na najčešće probleme u određenim periodima odrastanja.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje