Nazad

Dr Miodrag Manigoda

SPECIJALISTA NEUROLOGIJE

Obrazovanje:

Dr Miodrag Manigoda je rođen 1972. godine u Konjicu, gde je završio osnovnu i srednju školu.

1999 - Završio Medicinski fakultet u Nišu 
1999-2000 Završio postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
2003 - Jednomesečna edukacija na Klinici za neurologiju Univerzitet u Hajdelbergu, Nemačka, kao stipendista TEMPUS projekta.
2006 - Položio Specijalistički ispit iz neurologije
2008 - Završena Nacionalna škola za neuroangiologiju pri Medicinskom fakultetu u Beogradu
2012 - Završena Evropska škola za glavobolje u Beogradu.

Radno Iskustvo:

1999 - 2002 - Klinički lekar na Prijemno urgentnom odeljenju i neurološkom odeljenju bolnice u Foči
1999 - 2006 - Asistent pripravnik iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
2002 - 2006 - Lekar na specijalizaciji iz neurologije na Odeljenju neurologije Kliničke bolnice u Foči i Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije
2006 - 2007 - Istraživač na međunarodnim kliničkim studijama lekova za multiplu sklerozu pri Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije
2007 - Specijalista neurologije u Domu Zdravlja "Dr Ristić" 
Obavlja: neurološke preglede, Doppler ultrazvučne preglede krvnih sudova vrata (CDS MAV ili Dopler MAV), Doppler ultrazvučne preglede krvnih sudova mozga (TCD ili TCCD) 

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član je: 
- Lekarske komore Srbije, 
- Društva neurologa Srbije, 
- Pridruženi član Evropske akademije za neurologiju, 
- Srpskog somnološkog društva, 
- Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije
Do sada publikovana tri naučna rada u međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim časopisima. Više publikovanih radova na domaćim i stranim međunarodnim kongresima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje