Nazad

Akademik prof. dr Dragan Micić

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Dragan Micić je rođen 13. januara 1950. godine u Beogradu. Gimnaziju završava u Kragujevcu kao maturant generacije i dobitnik Vukove diplome, a Medicinski fakultet u Beogradu 22. januara 1974. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Zvanje magistra nauka stekao je 26. decembra.1977. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranom magistarske teze Insulinemija i steroidi u toku bolne faze ulkusne grizlice. Zvanje doktora nauka na Medicinskom fakultetu u Beogradu stekao je 25. februara 1981. godine odbranom disertacije Dinamski odgovor prolaktina, STH i kortizola u hipoglikemiji gojaznih osoba izazvanoj insulinom. 

Specijalizaciju Interne medicine završio je na Medicinskom fakulteta u Beogradu. 1981. godine. Subspecijalista endokrinologije od 1983. godine. Završio je Prvi poslediplomski EFES kurs iz endokrinologije u Španiji (1994). Usavršavao se na Univerzitetskoj klinici u Ulmu (1981), St. Bartholomew's Hospital u Londonu (1986), Middlesex Hospital u Londonu (1987 i 1988), Joslin Diabetes Center u Bostonu (1988), ), Peter Bent Brigham Hospital na Univerzitetu Harvard u Bostonu (1988), Steno Memorial Hospital u Kopenhagenu (1998) i Univerzitetskoj bolnici Aker u Oslu (2010). 

Objavio je do sada 163 radova u međunarodnim časopisima i monografijama, 138 radova u domaćim časopisima, 96 poglavlja u domaćim monografijama, 516 sažetaka na međunarodnim sastancima, 243 sažetaka na domaćim sastancima i 37 poglavlja u domaćim zbornicima. Akademik Dragan Micić održao je do sada 172 predavanja po pozivu

Radno Iskustvo:

Prof Micić je bio direktor Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije od 11 Decembra 2012 godine do 1.Oktobra 2015. Obavljao je funkciju načelnika Odelenja za gojaznost, metaboličke i reproduktivne poremećaje u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije i Načelnika Centra za gojaznost Kliničkog centra Srbije do 1. Oktobra 2015. 

Bio je član Naučnog saveta Kliničkog centra Srbije, pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije za internu medicinu. Takođe je bio predsednik Upravnog odbora u Institutu za štitastu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru i Institutu za Reumatologiju u Beogradu ( 2002-2009 ). U toku 2010 godine izabran za člana Naučnog veća Kliničkog centra Srbije. Profesor Dr Micić je bio predsednik Upravnog odbora Specijalne bolnice za štitastu žlezdu i bolesti metabolizma Čigota na Zlatiboru između 2012-2017. 27 februara 2013 godine bio je izabran za člana Stručnog saveta Kliničkog centra Srbije. 

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavljao je niz značajnih funkcija. Bio je prodekan za redovnu nastavu (2004-2009). Prodekan je za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu od 01.12.2009. i Šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu ( reizabran u Oktobru 2015 godine na period od tri godine). 

U zvanje Visiting Professor izabran je 7. novembra 2007. godine na Medicinskom Univerzitetu u Klužu (Rumunija), a 28. novembra 2014 godine.na Cerrahpasa Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istanbulu (Turska).

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Acionalni je koordinator Ekspertske grupe za gojaznost Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predsednik je Republičke stručne komisije za prevenciju i terapiju masovnih nezaraznih oboljenja pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a od novembra 2014 predsednik Republičke stručne komisije za endokrinologiju. Predsednik je Srpskog udruženja za proučavanje gojaznosti.

27 jula 2015 god izabran je za predsednika Zdravstvenog saveta Srbije u petogodišnjem mandatu. 

Rešenjem saveznog ministra za nauku, tehnologiju i razvoj SR Jugoslavije imenovan je za eksperta u oblasti medicina-endokrinologija 10.01.1984. godine.

Bio je rukovodilac podprojekta: Interreakcija insulina i kontraregulatornih hormona (Ministarstvo nauke Srbije 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000). Korukovodilac sa jugoslovenske strane u međudržavnom projektu sa Engleskom (Prof Dr H.S. Jacobs) Ispitivanje fenomena insulinske rezistencije kod bolesnica sa PCOS (Republički zavod za međunarodnu, kulturnu i tehničku saradnju )(1986 ? 1990), korukovodilac sa jugoslovenske strane (Univerzitet u Beogradu) u interuniverziteskom projektu sa Univerzitetom u Santiago de Compostela u Španiji (Prof Casanueva) Neuroendokrina kontrola lučenja hormona rastenja (1994-1998). Sa naše strane (Srbija i Crna Gora) bio je koordinator u okviru Balkanske grupe za proučavanje gojaznosti. Rukovodio je projektima koje finansira Ministarstvo za nauku Srbije: Primena novih sekretagoga za hormon rastenja u endokrinim oboljenjima za period 2001-2005, Endokrini regulatorni mehanizmi u metaboličkim bolestima za period 2006-2010 i projekta: Istraživanje endokrinih regulatornih mehanizama, markera sistemske inflamacije i kardiovaskularnih faktora rizika u metaboličkim bolestima za period 2011-2018.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) izabran je 30.10.2003. godine, a za redovnog člana 05.11.2009 godine.

Obavljao je funciju potpredsednika Međuodeljenjskog odbora za humanu reprodukciju SANU i član je odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU i odbora za somnologiju SANU. Godine 2005. izabran je za člana Kraljevskog Medicinskog Odbora. Od novembra 2007 do decembra 2015. godine bio je zamenik sekretara Odeljenja medicinskih nauka SANU. 

U 2009. godini je postao predsednik Odbora za endokrinologiju i faktore spoljašnje sredine SANU. Za sekretara Medicinskog odeljenja SANU izabran je. 23. 12.2015. godine.

Profesor Dr Dragan Micić je bio glavni je i odgovorni urednik časopisa Acta Clinica i urednik publikacije Klinička endokrinologija-odabrani slučajevi od osnivanja do 2015 god.. Član je redakcijskog odbora časopisa Medicinska istraživanja, Acta Physiologica et Pharmacologica, Timočkog medicinskog glasnika i Internacionalnog uređivačkog odbora u časopisima Obesity and Metabolism (Editrice Kurtis, Milano, Italija), Ožirenije i metabolizam (Moskva, Rusija), Romanian Journal of Diabetes, Obesity and Metabolic Disorders (Bukurešt, Rumunija), pridruženi urednik u European Journal of Obesity (Karger, Bazel, Švajcarska). Prof Micić je bio predsednik Komisije za publikacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje