Nazad

Mićić-Todović Dragana

Obrazovanje:

Diplomirala na Filološkom fakultetu, završila kliničku psihologiju i školsku pedagogiju.
Završila TA 101, Mentalnu higijenu razvojnog doba, reedukaciju psihomotorike.

Radno Iskustvo:

Radila kao psiholog u Elektromašinskoj školi u Zemunu, u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, kao i u Savetovalištu za mentalno zdravlje dece i mladih i u Dispanzeru za mentalno zdravlje odraslih Doma zdravlja Zemun.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Radi razne oblike psihološke dijagnostike za odrasle, adolescente i decu: procene radne sposobnosti, procene za tudju pomoć i negu, test profesionalne orijentacije, upitnik o autizmu za roditelje dece sumnjive na pervazivne poremećaje, testiranja intelekta dece, testiranja intelekta odraslih, testiranje licnosti, itd.

Radi pripremu trudnica za porodjaj, kao i skidanje rizika kod dece koja su rodjena kao rizikobebe.

Bavi se savetodavnim radom sa decom i roditeljima i psihosocijalnim intervencijama.

Sertifikovani medijator.

Funkcioniše profesionalno koterapijski sa psihijatrom u Timu za mentalno zdravlje dece i omladine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje