Nazad

Dr Mićunović Vesna

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista nefrologije

Obrazovanje:

internista -nefrolog

Radno Iskustvo:

Zasnovala radni odnos 04.05.1987.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Po završenom medicinskom faultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987.godine,obavila redovan pripravnički staž,i zasnovala stalni radni odnos u tada M.C."V.Vlahović/Vrbas.Nakon tri meseca rada kao lekar ošpte medicine u ambulanti u Ravnom Selu na mestu i radnim zadacima Šefa ambulante,prešla i nastavila rad u Službi Hemodijalize u sklopu Internog odeljenja .obavljajući i poslove lekara opšte medicine u samom Internom odeljenju,i šefa Dnevne bolnice hemodijalize.Do 31.08.2018. moj rad po položenom specijalističkom ispitu iz Interne medicine a potom i subspecijalističkom/takodje u N.Sadu Med.fakultet/ priložena dokumenta o položenim ispitima, vezan za rad Internsog odeljenja i Dnevne bolnice hemodijalize OB Vrbas,obavljajući sve poslove i radne zadatke od redovnh dežurstava na IO ,prateći sve bolesnike,kako zbrinjavanje bolenika u KJ,tako UIA,potom konzilijarne preglede,zbrinjavanje endokrinoloških,nefroloških i gastrenteroloških bolesnika tokom dežurstva.Potom prijem ,obrada i lečenje nefroloških ali i drugih bolesnika u IO,rad u Internističkoj ambulanti kao i rad u Dnevnoj bolnici hemodijalize.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje