Nazad

Dr sci. med. Petar Milenković

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- 05.11.2012 do 23.01.2017 – specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
- 29.04.2015 – stekao naučno zvanje naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka – medicina.
- 02.12.2009 do 10.07.2014 – doktorske studije, program Skeletal Biology, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za englesku nastavu.
- 30.12.2008 – položen državni stručni ispit.
- 30.01.2008 – doktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Stručno usavršavanje:

- X 2020: e-learning kurs: „Minimum Criteria for ICH E6 GCP Investigator Site Personnel Training“ u organizaciji TransCelerate BioPharma, Inc.
- IX 2019: e-learning kurs “ICH Good Clinical Practice E6 (R 2)” u organizaciji The Global Health Network.
- II 2019: “Stoller's Comprehensive Tutorial in MSK Imaging Using the Stoller Checklist Technique and Mini-Fellowship Workshop”.
- XII 2018: “ESGAR MR imaging of Rectal Cancer Workshop – all you want to know and how to interpret”.
- II 2018: on-line trening modul “Good Clinical Practice: A Review of ICH E6, Revision 2 Changes for Site Personnel Working on Clinical Research Studies (Version date 01-FEBUARY-2017)” u organizaciji INC Research.
- II 2018: “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate” u organizaciji Roche/Genentech.
- X 2016 – kurs „Škola interventne radiologije 2016“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
- XI 2015 – Open Medical Institute seminar „Diagnostic Imaging“ u organizaciji The American Austrian Foundation i Open Society Foundation.
- X 2015 – kurs „Škola interventne radiologije 2015“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
- III 2015 – kurs „Gastrointestinalni trakt“ u organizaciji Društva digestivnih radiologa Srbije.
- VIII 2012 – Carestream PACS Application Renewal Remote Session – participation

Nagrade i stipendije:

- 2015 – stipendija The American Austrian Foundation i Open Society Foundation za pohađanje sedmodnevnog seminara.
- 2002. do 2011 – stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Radno Iskustvo:

- 01.05.2021. do danas – Dijagnostički centar Medigroup Slavija – specijalista radiologije.
- XII 2018. do I 2019 – Aplikaciona obuka radiologa za rad na magnetnoj rezonanci i sistemu za vizuelizaciju radioloških slika – Siemens Healthcare d.o.o, Beograd.
- 06.10.2015. do 30.04.2020 – član naučnog veća Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
- XII 2012. do danas – Medicinska aplikacija i edukacija za zvaničnog distributera za Srbiju PACS sistema, proizvođača Carestream health, inc USA – Medicom d.o.o. Šabac.
- XI 2011. do 30.04.2020 – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku, Odeljenje radiološke dijagnostike, Odsek CT i MR.
- I 2011. do IV 2012 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – istraživač pripravnik.
- V 2008. do XI 2011 – Klinički centar Srbije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju i Klinika za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra – volonterski rad.
- II 2003. do danas – Antropološka laboratorija, Institut za anatomiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – član istraživačkog tima.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

XII 2012. do danas – Europian Society of Radiology.
01.05.2012. do danas – Lekarska komora Srbije

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i na skupovima:

- 14 radova objavljenih u celini u časopisima indeksiranim na CC i SCI listi.
- 1 rad objavljen u celini u časopisu koji nije indeksiran na CC i SCI listi.
- 17 saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u izvodu.
- 13 saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje