Nazad

Najdanović Suzana

LOGOPED

Obrazovanje:

Zavšila srednju Medicinsku školu u Vranju -smer ginekološko akušerska sestra - 2007-2011

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju(FASPER) u Beogradu -smer logopedija 2011-2016

Radno Iskustvo:

-Pripravnički staž u DZ Vračar, i Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Dr Cvetko Brajović, 2017

-Rad u privatnoj logopedskoj ordinaciji "Lingua logos", 2018

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član Srpske Logopedske Asocijacije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje