Nazad

Dr Nešić Zoran

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Rođen sam 26.05.1972.god.
Osnovna škola "Braća Baruh" - Dorćol.
Prva beogradska gimnazija.
Medicinski fakultet u Beogradu-redovne studije.
Pripravnički staž u KCS - Beograd.
Specijalista radiologije od 2012.godine.
Škola kompjutera (word, excel i Internet).
Znanje engleskog i nemačkog jezika.

Radno Iskustvo:

15 godina rada u ZZZZ radnika "Železnica Srbije" - Beograd.
U početku kao lekar opšte prakse, a od 2012.god. kao specijalista radiolog.
U okviru specijalističkog rada obavio sam preko 12.000 UZ pregleda, preko 6000 radiografija i oko 700 pregleda abdomena i male karlice na MR.
Od 01.06.2018. god. deo tima Medigroup sistema, stalno zaposlen.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Specijalista radiologije od 28.06.2012. godine. 
U okviru specijalističkog rada obavio sam preko 12.000 UZ pregleda, preko 6000 radiografija i oko 700 pregleda abdomena i male karlice na MR.
Član sam Evropskog udruženja radiologa od 2014.godine.
Oženjen, otac dva sina od 17 i 15 godina.
Odgovoran, organizovan, orjentisan ka pacijentu, izražena veština komunikacije i sa pacijentima i kolegama na radnom mestu, spreman za permanentno stručno usavršavanje, dobrog opšteg zdravlja, nepušač.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje