Nazad

Dr Branislav Oluić

SPECIJALISTA OPŠTE HIRURGIJE

subspecijalista transplantologije sa transfuziologijom

Obrazovanje:

- Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.34. 
- 2011.g. Položio i odbranio rad iz specijalističkih akademski studija iz oblasti Vaskularne hirurgije sa angiologijom pod nazivom “ Dijagnostika i  lečenje bolesnika sa traumatskom disekcijom abdominalne aorte” čiji je mentor prof.dr Lazar Davidović.
- 2017.g. Položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije sa odličnom ocenom.
- 2017.g. Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom” Ispitivanje prediktivnih faktora za pojavu recidiva i dužinu prežicljavanja kod obolelih od oksifilnog karcinoma štitaste žlezde”, mentor prof.dr Vladan Živaljević.
- 2017.g  Izabran u zvanje kliničkog asistenta na Katedri za hirurgiju sa anestezijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a reizabran 2021 godine.
- 2021.g  Izabran u zvanje Naučni saradnik iz oblasti Hirurgija.
- 2021.g. Položio i odbranio rad iz uže specijalizacije iz Transplantologije sa transfuziologijom pod nazivom “Procena kvaliteta života kod pacijenata lečenih transplantacijom jetre “, mentor Prof. dr Tamara Milovanović

Stručna usavršavanja: 

- „Liver Course Heidelberg“  na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, Nemačka pod vodjstvom prof. dr Markusa Bihlera i prof . dr  A. Mehrabia, 14.6.-15.6.2018.
- „Hands-on Donor Surgeryand Split LiverMasterclass“ na Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani, Slovenija, pod  vodjstvom prof. dr Nigel Hitona iz Kings College Hospital London,  4.12.-5.12.2019.
- Aktivno učestvovanje u programu transplantacije jetre , pankreasa i bubrega kod Doc.dr Stipislava Jadrijevića, u Centru za transplantaciju solidnih organa, Klinike za hirurgiju, Kliničke bolnice Merkur, Zagreb, Hrvatska, u periodu  4.6.-29.6.2018 i 8.10.-7.12.2018.
- Aktivno učestvovanje u lečenju oboljenja jetre, pankreasa i žučnih puteva kod doc. dr Blaža Trotovšeka, Hirurška klinika, Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Slovenija, 10.6.-28.6.2018.
- Na poziv prof.dr Markusa Bihlera boravio na Hirurškoj klinici u Hajdelbergu, gde se usavršavao iz oblasti pankreasne hirurgije

Radno Iskustvo:

- 2010-2012.g. klinički lekar u UC KCS
- 2012-2013.g. lekar na Klinici za grudnu hirurgiju KCS
- 2014-2020.g. šef intezivne nege na Odeljenju za transplantaciju organa

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor više radova u inostranim časopisima sa CC liste. Citiranost 101 (Izvor Web of Science, Kobson) Hiršov index 3, Kumulativni Impakt faktor 17,050.

Autor više radova i članaka u domaćim časopisima. 

Usmene prezentacije i prikazi kliničkih slučajeva na domaćim i inostranim kongresima iz Hirurgije.

Učešće u medjunarodnoj saradnji: član je West East Balkan Chapter u okviru International Hepato-PancreatoBiliaryAssociation. Član je Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES), Udruženja endoskopskih hirurga Srbije (UEHS) i  Srpskog lekarskog društva.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje