Nazad

Dr Branislava Orlandić-Stojanović

SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

Viša ekonomska skola, spoljnotrogovinski odsek
Med. fakultet u Beogradu, Specijalizacija Neuropsihijatrije u Beogradu
U okviru poslediplomskih studija radila 3 godine na Neurohirurškoj klinici u Beogradu, Nakon toga, do penzije, radila u Bolnici za cerebrovaskularne bolesti u Beogradu.na poslovima lekara specijaliste i dijagnostiku Doplersonografije i EEG

Radno Iskustvo:

1972 - 1976 - Neurohirurska klinika gde je i radila i odbranila mag. rad iz oblasti primene ultrazvuka u medicini
1976 - 2002 - Bolnica za cerebrovaskularna oboljenja 
2002 - Dom zdravlja Dr Ristic 
2014 - Dom zdravlja Jedro

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Magisterijum iz oblasti ultrazvučne dijagnostike u Neurologiji
Ultrazvučna i dopler sonografija magistralnih krvnih sudova vrata i perifernih krvnih sudova
Neurofiziologija: Elektroencefalografija

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje