Nazad

Dr Marina Pavković

Obrazovanje:

- 2011 Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 
- 2011 - 2012 VMA i DZ Novi Beograd pripravnički staž
- 2018 - Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Specijalizacija iz interne medicine

Radno Iskustvo:

- 2018 - Klinički lekar na internom odeljenju Opšte bolnice Medigroup, i specijalizant interne medicine Medicinskog fakulteta Beograd
- 2017 - 2018 Menadžer prodaje na projektu Referali - Srbija u Opštoj bolnici Medigroup
- 2014 Menadžer prodaje na projektu u Opštoj bolnici Medigroup 
- 2013 - 2016 Lekar u Službi za Hitnu medicinsku pomoć u Mladenovcu kao terenski i ambulantni lekar
- 2012 - 2013 Volonterski rad na pedijatriji u DZ Mladenovac

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- 2010 Učestvovanje na 51. Internacionalnom kongresu studenata biomedicinskih nauka, održanom na Ohridskom jezeru iz oblasti dermatovenerologije sa temom  rada "Dermatomiozitis"
- 2011 Učestvovanje na 52. Internacionalnom kongresu studenata biomedicinskih nauka, održanom u Budvi iz oblasti endokrine hirurgije sa temom rada " Kliničke karakteristike primarnog hiperparatireoidizma kod dece i mladih osoba"
- 2011 Sertifikat o uspešno završenom profesionalnom programu razmene u Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,  Italija, Varese  iz oblasti opšte hirurgije i kardiohirurgije pod supervizijom prof. dr  Giulio Carcano
- 2012 Sertifikat o položenoj obuci iz Prve pomoći
- 2012 Položen stručni ispit
- 2013 član Lekarske komore
- 2013 i dalje prisustvo brojnim stručnim skupovima, simpozijumima i kongresima

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje