Nazad

Dr Vasilije Pešić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- Doktorat, Institut za radiologiju VMA, "Dijagnostička vrednost kolor i pulsnog doplera kod primarnog tumora jetre".
- Magistratura, Institut za radiologiju VMA, "Perkutna biopsija iglom fokalnih lezija jetre vođena ultrazvukom za citološku i patohistološku analizu".
- Specijalizacija iz radiologije, Institut za radiologiju VMA
- Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
- Gimnazija u Aleksincu
- Osnovna škola u Aleksinačkom rudniku

Radno Iskustvo:

- Dijagnostički centar Slavija MediGroup
- Institut za radiologiju VMA
- Stomatoloski fakultet u Pancevu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Usavršavao se na brojnim seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor više od 70 naučnih radova. Autor i koautor poglavlja u više stručnih knjiga.

Objavio mononografiju "Dopler-sonografija u dijagnostici tumora jetre" i knjigu "Osnovni principi dopler-sonografije i mogućnost dijagnostike patoloških promena krvnih sudova".

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje