Nazad

Dr Ratković Nevena

LEKAR OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

1999–2007 - Osnovna škola "Jovan Sterija Popović", Beograd

2007–2011 - X gimnazija "Mihajlo Pupin", opšti smer, Beograd

2011–2018 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dana 25. maja 2018. godine završila integrisane osnovne i master studije, drugog stepena, na studijskom programu Medicina, obima 360 bodova ESPB sa prosečnom ocenom 8,17.

Tema diplomskog rada: "Kaustične strikture jednjaka kod dece", mentor: ass dr Maja Miličković, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Radno Iskustvo:

07/2018–10/2018 - Lekarski staž u Domu zdravlja "Novi Beograd", dispanzer opšte medicine
10/2018–12/2018 - Lekarski staž u KBC "Zemun"
12/2018–06/2019 - Klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije-Služba za anesteziju i reanimaciju

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učestvovala na 57. kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije na Srebrnom jezeru i predstavila rad iz infektivnih bolesti na temu: "Uloga Saccharomyces boulardii u sekundarnoj prevenciji Clostridium difficile infekcije", mentor: doc dr Ivana Milošević

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje