Nazad

Dr Jelena Šišević

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2011 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2014 - Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2014 - Doktorske studije iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (u toku)
2017 - Specijalistički ispit iz Radiologije

 

Radno Iskustvo:

2011 - Pripravnički staž za doktore medicine u Kliničkom centru Srbije i Domu zdravlja “Dr Simo Milošević”
2011 - 2015 Klinički centar Srbije, Urgentni centar, odeljenje urgentne radiologije
2015 - 2017 Klinički centar Srbije, Prva hirurška klinika, odsek digestivne radiologije 
2017 - Klinički centar Srbije, Centar za magnetnu rezonancu (aktuelno)
2018 - Opšta bolnica MediGroup (aktuelno)

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Puiblikacije: "Gastroduodenal lipomatosis in familial multiple lipomatosis"
Edukacija na Institutu za onkologiju u Ljubljani 2018
Učešće na međunarodnom kongresu radiologa u Beču 2019
Kontinuirana medicinska edukacija sa aktivnim i pasivnim učešćem na brojnim stručnim skupovima u zemji i inostranstvu

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje