Nazad

Doc. dr Škiljević Dušan

SPECIJALISTA DERMATOVENEROLOGIJE

Obrazovanje:

1997 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2002 Položio specijalistički ispit iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2004 Odbranio magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2014 Odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radno Iskustvo:

1997-1998 Opšti lekarski staž, Medicinski fakultet u Beogradu
1999-2002 Lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije, Klinika za Dermatovenerologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2002- Lekar specijalista dermatovenerolog, Klinika za Dermatovenerologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd
2004-2014 Asistent, Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet u Beogradu
2014- Docent, Katedra za dermatovenerologiju, Medicinski fakultet u Beogradu
2015- Zamenik direktora i Načelnik II muškog odeljenja, Klinika za Dermatovenerologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2015 - Potpredsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije
2015 - Član Predsedništva Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva
2015 - Predsednik Izdavačkog odbora časopisa Serbian Journal of Dermatology and Venereology
2010 - 2011 Šef odseka za tumore kože, Klinika za dermatovenerologiju Klinički centar Srbije, Beograd
2007 - 2011 Sekretar Katedre dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2003 - 2008 - Član Predsedništva Dermatovenerološke Sekcije Srpskog lekarskog društva 
2003 - 2004 - Sekretar Dermatovenerološke Sekcije Srpskog lekarskog društva 
2006 - International Course of Dermoscopy, International Dermoscopy Society, Belgrade, Serbia
2004-2005 - obuka iz dermatopatologije na University of Texas, Southwestern Medical Center u Dalasu, USA. 
Član nacionalnog tima kampanje Euromelanoma u Srbiji
Član Lekarske komore Srbije, Udruženja dermatovenerologa Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju, Međunarodnog dermoskopskog društva

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje