Nazad

Dr Vesna Škuletić

SPECIJALISTA PATOLOGIJE

Obrazovanje:

1996 - diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2001 - položila specijalistički ispit i postala specijalista patolog
2001-2002- usavršavanje iz oblasti citologije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Specijalista patologije od 2001 god.
- Načelnik Odseka za citologiju VMA od 2005 god.
- Asistent na predmetu patologija Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane u Beogradu od 2013-2018 god.
- Doktorsku disertaciju pod nazivom " Uticaj ekspresije COX-2, P27 i VEGF na stvaranje novih krvnih i limfnih sudova u tkivu klasičnih i folikularnih varijanti papilarnog karcinoma štitaste žlezde ", odbranila 2017 god.na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.
- Docent je na predmetu patologija Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane u Beogradu od 2018 god.
- Član je Evropskog udruženja patologa, Udruženja patologa i citologa Srbije i Srpskog lekarskog društva.
- Autor je i koautor više radova objavljenih u međunarodnim i nacionalnim časopisima i jedne monografije. 
- Recenzent je u časopisu Vojnosanitetski pregled.
- Predavač je po pozivu na nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje