Nazad

Dr Spiroski Dejan

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet: Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 1993-2000, 
Pripravnički staž: Dom Zdravlja u Nišu, Klinički centar u Nišu.

Postdiplomske studije: Magistrirao 2006. god., oblast endokrinologija, Medicinski fakultet, Univerzitet? u Nišu. Magistarska teza: "Uticaj dijete i fizičke aktivnosti na lipidni status i glikoregulaciju postmenopauzalnih žena".

Specijalizacija: Specijalistički staž 2002.-2006., položio 2006., Vojnomedicinska akademija, Beograd.

Usavršavanje: Iz oblasti kardiopulmonalne funkcionalne dijagnostike u "Exercise Pathophysiology Laboratory - Rehabilitative Cardiology Division - Veruno Scientific Institute - S. Maugeri Foundation - Veruno (NO) Italy" 2011. god.

Škola hipertenzije: Evropsko udruženje za hipertenziju, Porto, Portugal 2013. (ekspert za lečenje hipertenzije)

Doktorska disertacija: 2017. god., oblast kardiologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Pod nazivom: "Rehabilitacija bolesnika sa revaskularizacijom miokarda: prognostički značaj kardiopulmonalnog testa opterećenja"

Radno Iskustvo:

Dom Zdravlja u Nišu.
Klinički centar u Nišu.
Vojnomedicinska akademija u Beogradu
Institut za rehabilitaciju u Beogradu (trenutno stalno zaposlenje)
IRVA Klinika u Beogradu (konsultativni kardiolog)
ProfMedika Simeunović u Beogradu (konsultativni kardiolog)
Opšta bolnica Petković u Beogradu (konsultativni kardiolog)
Klinika Anlave u Beogradu (konsultativni kardiolog)
Una bolnica u Beogradu (konsultativni kardiolog)

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Članstvo: Evropsko udruženje kardiologa,
Udruženje kardiologa Srbije,
Aktuelni predsednik radne grupe za prevenciju i rehabilitaciju 2017.-2019.
Srpsko lekarsko društvo
Predsedništvo kardiološke sekcije Srpskog lekarskog društva
Udruženje ehokardiografista Srbije
Lekarska komora Srbije,

Projekti: Vođa (u ustanovi) EUROASPIRE IV projekta-sekundarna i primarna prevencija, 
zamenik (za celu Srbiju) studije EUROASPIRE IV primarna prevencija, 

Publikacije: Autor i koautor u 46 stručna rada (6 radova na SCI listi)
Autor (jedan od) monografije (klinički vodič za lekare) Medicinskog fakulteta u Nišu, "Evaluacija, dijagnostika i terapija dislipidemija" prvo (2003.) i drugo (2005.) izdanje.
Glavni i odgovorni urednik prevoda indeksa "The 21st Edition of the Cecil Textbook of Medicine"

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje