Nazad

Dr Igor Stefanović

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2005., prosečna ocena 9.00
- Specijalističke akademske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2016/2017
- Naslov SAS rada: Efikasnost i bezbednost balon angioplastike u lečenju koarktacije aorte
- Uža naučna oblast: Kardiologija

Specijalizacija:
- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, oktobar 2013.

Subspecijalizacija:
- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, oktobar 2017.

Radno Iskustvo:

- Ustanova gde je zaposlen: Univerzitetska dečja klinika, Beograd
- Zvanje/radno mesto: specijalista pedijatar, šef službe za neinvazivnu dijagnostiku, kardiološko odeljenje
- Naučna oblast: Kardiologija

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Učesnik i jedan od predavača na većem broju stručnih sastanaka iz oblasti pedijatrije i dečje kardiologije
- Član evropskog udruženja dečjih kardiologa 

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje