Nazad

Dr Stepanović Ivana

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- 1995.-diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
- 2007.- godine položila specijalistički ispit iz pedijatrije

Radno Iskustvo:

- 1996.-te godine obavezan lekarski staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta " Dr. Vukan Čupić"
- 1997..-2001.-radila kao lekar u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu odraslih,Dom zdravlja " Zemun"-(rad u ambulanti i na terenu,hitna služba)
- 2002.-2006.te-specijalistički staž iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici
- 2007-2012.-te-Dom zdravlja" Zemun" -dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
- od juna 2012.-te Dom zdravlja " Jedro"-lekar specijalista pedijatrije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- član pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva
- član lekarske komore

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje