Nazad

Dr Tamaš Takač

SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

- Gimnazija Svetozar Marković u Novom Sadu.
- Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu.
- Specijalizacija iz oblasti Psihijatrije, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Radno Iskustvo:

- Lekar opšte medicine, Opšta bolnica Subotica, Odeljenje psihijatrije
- Lekar opšte medicine, Dom zdravlja Subotica
- Klinički lekar specijalizant: Klinika za psihijatriju u Novom Sadu; Klinički centar Srbije u Beogradu.
- Lekar specijalista Psihijatrije, Opšta bolnica Subotica, Odeljenje psihijatrije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Govori mađarski, engleski i nemački jezik.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje