Nazad

Dr Ana Todorović (Savović)

SPECIJALISTA OPŠTE MEDICINE

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- Položen stručni ispit za doktora medicine
2015 - i dalje Specijalizant iz oblasti Ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Radno Iskustvo:

2007 - Volonterski rad u ambulanti opšte hirurgije Urgentnog centra KCS.
2008 - Volonterski rad u ambulanti ortopedske hirurgije Urgentnog centra KCS. Obavila pripravnički staž u domu zdravlja "Karaburma" i KCS, Dom zdravlja Karaburma - opšta medicina.
KCS - interna medicina, pedijatrija, ginekologija, hirurgija.
- 2010 - 2014 Volonterski rad na Ortopedskoj klinici KCS, stacionar B, odeljenje Hirurgija ramena, Ambulanta ortopedske hirurgije Urgentnog Centrra KCS
-
2014 - i dalje Rad u Opštoj bolnici Medigroup
rad u ortopedskoj ambulanti kao asistent lekar /specijalizant u OBMG
organizovanje i vodjenje Total Health Screeninga u OBMG
- 2015 - i dalje Specijalizant Ortopedske hirurgije sa traumatologijom

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- 2012 - SOTA Zlatibor - aktivni učesnik, izlaganje rada na temu "Naše iskustvo u operativnom lečenju preloma vrata butne kosti deset dana od povrede"
- Učesće na mnogim domaćim kongresima i edukacijama
- Pohadjala Sekciju za Rame i Lakat
- Učešće na Edukaciji o upotrebi i značaju vitamina i minerala u ishrani - Dizeldorf, Nemačka 2016 god.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje