Nazad

Todorović Verica

Obrazovanje:

2018. Veda Pulse HSS i Veda Genetics međunarodno usavršavanje
- Nivo II profesional za dijagnostiku varijabilnosti srčanog ritma po sistemu "Veda Pulse"

2017. Veda Pulse HSS i Veda Genetics međunarodno usavršavanje
- Nivo I Specialistza dijagnostiku varijabilnosti srčanog ritma po sistemu "Veda Pulse"

2016. Accademia Integrativa Quanttes - Fitoterapija Nivo II - Racionalna i tradicionalna fitoterapija metaboličkih sindroma

2016. Accademia Integrativa Quanttes - Fitoterapija Nivo I - Racionalna i tradicionalna fitoterapija imunih oboljenja

2015 - 2016. Accademia Integrativa Quanttes - Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine - FITOTERAPIJA

2013. Specijalističke studije drugog stepena, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu - Prva generacija akreditovanog programa
Specijalista strukovni nutricionista/dijetetičar - oblast Javno zdravlje (prosečna ocena 9,6)

Februar 2011. Ministarstvo zdravlja, Beograd
Položen stručni ispit za strukovnog nutricionistu/dijetetičara.

2007 - 2010. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
- Prva generacija akreditovanog programa bachelor

Strukovni nutricionista/dijetetičar osnovnih strukovnih studija prvog stepena. Položen završni ispit iz predmeta Planiranje i organizacija ishrane sa maksimalnom ocenom (10).

Radno Iskustvo:

Decembar 2017 - trenutno Ioanna Specijalna bolnica Članica MEDIGROUP
Radna pozicija: Spec.struk. nutricionista dijetetičar - fitoterapeut

- Konsultantski rad
- Medicinska nutritivna terapija (dijetoterapija)
- Nutritivna terapija i anti-aging
- Fitoterapija

2014 - 2015 Bambi a.d. Požarevac
Radna pozicija: Stručni savetnik na promociji brenda Wellness 

- Učestvovanje u savetovanju PR-a prilikom komunikacije Wellness portfolija
- Učetvovanje u kreiranju i reviziji tekstova za potrebe PR sektora za Wellness brend

2014 - trenutno Body & Mind, Beograd
Radna pozicija: Spec.struk. nutricionista dijetetičar - fitoterapeut
- Konsultantski rad na prevenciji i lečenju pacijenata pravilnim načinom ishrane i fitoterapijom (uzimanje dijetetske anamneze i pravljenje odgovarajuće terapije, edukacija pacijenata o pravilnom načinu ishrane).

2014 - trenutno privatna zdravstvena ustanova, Beograd
Radna pozicija: Spec.struk. nutricionista dijetetičar - fitoterapeut
- Konsultantski rad na prevenciji i lečenju pacijenata pravilnim načinom ishrane i fitoterapijom (uzimanje dijetetske anamneze i pravljenje odgovarajuće terapije, edukacija pacijenata o pravilnom načinu ishrane)

2014KBC Bežanijska kosa, Beograd
- Stručno usavršavanje i volonterski rad u zdravstvenoj ustanovi. Planiranje individualne i kolektivne ishrane pacijenata, planiranje nabavke namirnica, ocena kvaliteta namirnica (organoleptički i senzorno), praćenje i kontrola dijetetske terapije, edukacija kadra na pripremi hrane, edukacija pacijenata o pravilnom principu ishrane, istraživanje u zdravstvenom timu.

2012-trenutno Specijalistička internistička ordinacija Dr Stankov, Beograd
Radna pozicija: Spec.struk. nutricionista dijetetičar - fitoterapeut
- Konsultantski rad na prevenciji i lečenju pacijenata pravilnim načinom ishrane i fitoterapijom (uzimanje dijetetske anamneze i pravljenje odgovarajuće terapije, edukacija pacijenata o pravilnom načinu ishrane).

2010 - 2011. Dom zdravlja Dr Milutin Ivković - Palilula
- Pripravnički rad u centru za prevenciju na poziciji nutricioniste (individualni rad sa pacijentima, rad u maloj grupi, sistematski pregledi itd).

Stručna praksa

2010. Dom zdravlja Dr Milutin Ivković - Palilula
Planiranje i organizacija ishrane u centru za prevenciju, organizovanje radionica za decu predškolskog uzrasta, rad sa manjim grupama pacijenata na edukaciji o pravilnoj ishrani. Ocenjena sa maksimalnom ocenom (10) na praktičnom radu i njegovoj odbrani.

2009. KBC Zvezdara, Beograd
Planiranje i organizacija ishrane, konsultantski rad sa pacijentima na prevenciji. Ocenjena sa maksimalnom ocenom (10) na praktičnom radu i njegovoj odbrani.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učešće na projektima i istraživačkim radovima, autorski tekstovi i diplome:

2018. Jedan od predavača na međunarodnom kongresu anti-aging i estetske medicinena temu anti-aging ishrana i fitoterpija

2017. Upisana u registar praktičara tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa- grupa za fitoterapiju

Od 2012. - Aktivno učešće na projektima Medikal SPA asocijacije Srbije u vezi sa promocijom zdravih stilova života kao što su Vrtić zdravlja, Bezbedno na suncu, Nostalgični koktel, Pravilnom ishranom do zdravih stilova života, Biram zdravlje, Unapređenje ponude seoskog turizma Srbije, Idealan selfness vikend u Srbiji, Srpska srednjovekovna trpeza, Gastroheritologija, Moderna tradicionalna srpska trpeza, Srpski sto ? hrana i napici sa geografskim poreklom, Balkan SPA trpeza itd.

2012. Ko-autor na udžbeniku iz predmeta Tradicionalna ishranaza studente Visoke zdravstvene škole specijalističkih studija u Beogradu, oblast Javno zdravlje

2012. Ko-autor na istraživačkom radu Marketing i moderni menadžment u zdravstvenom turizmu primer Ribarske banje

2010. Diploma akreditovanog kursa kontinuirane edukacije Velneskao zdravstveni program - bazični nivo

2010. Projekat multicentričnog istraživanja tržišta u odnosu na potrebe stanovništva za uslugama koje pruža strukovni nutricionista/dijetetičar

- Autorski tekstovi u časopisima "Story", "Hello", "Blic žena", "Blic" , "Lepota i Zdravlje", "Lepa i Srećna " - Na temu nutricionizam i fitoterapija.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje