Nazad

Dr Vojvodić Olivera

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- Diploma medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
- Diploma specijaliste radiologije VMA
- Završene poslediplomske studije u oblasti radioterapije

 

Radno Iskustvo:

1989 - 1992 - Radila na odeljenju ginekoloških malignih tumora,IORS, u okviru poslediplomskih studija
1992 - 1997 - Radila na VMA-radiologiji, u okviru specijalističkih studija
1998 - 2000 - Radila u menadžmentu, Agfa,Konica, Nycomed-distribucija radiološke opreme
2000 - 2005 - Radila u KCS-u na odeljenju interventne radiologije(vaskularne i nevaskularne procedure u digestivnoj i uro radiologiji)
2005 - 2009 - Radila u ZZZRŽS, centru za MR
2009 - Zaposlena u IORS ,radiološka dijagnostika
2014 - Saradnik-radiolog u sistemu Medigroup
Od 2015.g. zaposlena u službi radiološke dijagnostike KBC Zvezdara
Od 2015.g. konsultant -saradnik u DZ Bulevar -Medigroup

- Završene edukacijske obuke za rad na MR u IO Sremska Kamenica
- Završene Škole za usavršavanje u oblasti CT,MR i PET dijagnostike
- Učešća na kongresima i kursevima
- Koautorstvo u stručnim radovima i udžbenicima
- Koordinatorski rad u edukaciji kolega na stručnom obučavanju
- Članstvo u radiološkim udruženjima i srodnim organizacijama
- Članstvo LKS

OBAVLJA
- Klasična radiološka dijagnostika, 
- UZ dijagnostika
- Imaging metode 
- Senološka dijagnostika

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Diploma medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
- Diploma specijaliste radiologije VMA
- Završene poslediplomske studije u oblasti radioterapije

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje