Nazad

Dr Branislav Vukmanović

SPECIJALISTA UROLOGIJE

Obrazovanje:

1972 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Obavezan lekarski staž obavio na VMA u Beogradu
1981 - Položio specijalistički ispit iz Urologije na Urološkoj klinici KC Ljubljana

Radno Iskustvo:

1981 - 1991 - Radio kao urolog u VB Ljubljana.
1991 - 2005 - Urološka klinika VMA Begrad 
2005 - Odlazi u penziju sa mesta zamenika načelnika i odelenja Urološke klinike VMA u činu pukovnika.
2006 - Radi kao urolog u Domu zdravlja "Dr Ristić".

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Govori engleski i slovenački jezik.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje