Nazad

Dr Živanović Tatjana

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

1991. - Diplomirala na Mediciskom fakultetu u Nišu.
1999. - Položila specijalistički ispit iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu  u Nišu.

2001. - Završila kurs "Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima" u Kikindi.
2010. - Završila kurs "Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji "u UDK.
2017. - 2018. -Završila osnovne i više kurseve za razvojna savetovališta na temu Unapređenje razvoja u ranom detinjstvu  uz obuku za praktičnu primenu M-CHAT upitnika, URD-upitnika i GMSD vodiča za procenu ranog razvoja.
2018. - Završila trening za primenu Vodiča za procenu ranog razvoja i izradu individualnog plana rane intervencij po metodi Nirvane Pištoljević.

Radno Iskustvo:

1992. - 1993. - Lekar opšte prakse u Prolom banji.
1993. - 1995. - Nabavka lekova za AZU Lek u Nišu.
1995. - 1999. - Lekar u službi vakcinacije dece pedijatrije Doma zdravlja u Nišu.
2000. - 2010. - Pedijatar predškolskog dispanzera Doma zdravlja u Nišu.
2010. - 2019. - Pedijatar predškolskog dispanzera i rukovodilac razvojnog savetovališta Doma zdravlja "dr Milutin Ivković" - Palilula, Beograd.
2019. - Pedijatar u DZ Medigroup-Dorćol  . 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učesnik je brojnih seminara kontinuirane medicinske edukacije iz pedijatrije kao i kongresa srodnih specijalističkih grana (ORL, fizijatrija..).

Član je SLD, Pedijatrijske sekcije Srbije, kao i LK Srbije. Član Komisije za produženu negu deteta i član Interresorne komisije  opštine  Palilula.

Usluge:

Sistematski pregled u 1. godini života 
Sistematski pregled u 2. godini života
Sistematski pregled u 4. godini života
Sistematski pregled pre polaska u školu
Sistematski pregled školske dece
Pregled pred vakcinaciju
Pregled pred odlazak na rekreativnu nastavu i u vrtić.
Ultrazvučni pregled kukova beba.
Pedijatrijski pregled bolesnog deteta.

Razvojno savetovlište (procena razvoja grube i fine motorike, govora, kognitivnih sposobnosti, socijalizacije, rizika za poremećaje iz autističnog spectra, preporuke za stimulaciju razvoja).

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje