Pravila MediGroup nagradnog konkursa KAKO STE DANAS?

Nagradni konkurs traje od 15.04.2019. godine od 09:00h do 15.05.2019. godine do 21:00. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja imaju državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji.

Pravo na učešće u Nagradnom konkursu nemaju:

1) zaposleni kod Organizatora konkursa i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre);
2) lica koja su direktno uključena u organizaciju Nagradnog konkursa i proglašenje pobednika i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre); i
3) sva druga lica koja imaju pristup podacima u vezi sa nagradnim konkursom i članovi njihove uže porodice (supružnici, deca, usvojenici, roditelji i braća i sestre).
4) sva lica koja su zaposlena u Medigroup sistemu

Uslovi za učešće u Nagradnom konkursu

Za učešće u Nagradnom konkursu potrebno je:

1. Da ste u periodu od 15.04. do 15.05.2019. bili korisnik bilo koje usluge u Domovima zdravlja Medigroup uključujući i laboratoriju.

2. Da učesnici u Nagradnom konkursu pošalju najkreativniji odgovor na pitanje „Kako ste danas?“ sms-om na telefon: 060 40 40 100 ili da ga objave na društvenim mrežama uz obavezan hešteg #MediGroup.

Tekst koji konkuriše za nagradu, objavljen od strane učesnika, mora biti originalan, lično kreiran od strane učesnika. Organizator neće uzimati u obzir, odnosno zadržava pravo da diskvalifikuje i/ili obriše tekst koji ima neprikladan sadržaj. Jedan učesnik može prijaviti samo jedan idejni tekst.

Izbor i objava pobednika

Žiri se sastoji od ima 3 člana i čine ga:

1. Ivana Savić, PR kordinator Medigroup
2. Drago Jovanović, autor i voditelje emislije Zdravlje na prvom mestu
3. Radomir Savić, predstavnk marketing agencije Trumpet.

Pobednici će biti učesnici koji prema mišljenju žirija imaju najkreativniji odgovor na pitanje „Kako ste danas?“. Članovi žirija će na sednici koju će organizovati Organizator konkursa doneti odluku, prema svojoj najboljoj oceni i na najbolji način, čiji odgovor najsveobuhvatnije odgovora zadatku, odnosno uslovima Konkursa i koji odgovor će biti nagrađen.

Organizator će svakog dana objavljivati pobednika i istaći na zvaničnom web sajtu www.medigroup.rs.

Nagradni fond

Nagradni fond se sastoji od:

- Vaučeri u uznosu od 10.000 rsd za sve usluge u Medigroup Domovima zdravlja i laboratoriji. Broj nagrada: 155 (jedna stotina pedeset pet).

Nagrade se mogu se iskoristiti do 31.12.2019. Vaučeri mogu da se iskoriste samo medicinske usluge koje obavljaju stalnozaposleni lekari u domovima zdravlja i laboratorijama.

Preuzimanje nagrada

Organizator konkursa će kontaktirati dobitnike nagrade putem poruke ili pozivom na broj telefona sa kojim je učestvovao u Nagradnom konkursu i na taj način obavestiti učesnika o pobedi. Pobednik nagrade je dužan da u roku od 2 (dva) dana prihvati nagradu, tako što će odgovoriti na poruku kojom je obavešten o dobitku nagrade u Nagradnom konkursu.

Učesnici koji su osvojili nagrade će na način koji dogovore sa Organizatorom konkursa preuzeti nagradu u roku od 7 dana od dana objavljivanja liste nagrađenih učesnika. Lični podaci će isključivo biti korišćeni za obaveštenje učesnika o nagradama koje su osvojili.

Ukoliko pobednik ne potvrdi prijem nagrade ili ne dostavi tražene podatke u skladu sa ovim Pravilima nagradnog konkursa MediGroup i njegova nagrada će biti dodeljena sledećem učesniku po izboru žirija.

Pobednici Nagradnog konkursa nemaju pravo da traže bilo koju drugu nagradu osim navedenih u Pravilima nagradnog konkursa Medigroup. Nagrada se ne može zameniti za gotov novac, druge proizvode ili usluge, niti se može preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena, osim u cilju realizacije nagrađene inicijative. Nakon predaje nagrada sve obaveze organizatora prema dobitnicima će biti ispunjene.

Učesnici Nagradnog konkursa

Učesnik Nagradnog konkursa prihvata prava i obaveze predviđene ovim Pravilima nagradnog konkursa „Medigroup“. Organizator konkursa se obavezuje da će štititi privatnost i poverljivost ličnih podataka učesnika u najvećoj mogućoj meri u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svi učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili troškove koji bi mogli nastati zbog učešća u Nagradnom konkursu (uključujući i troškove pristupa Internetu).

Organizator konkursa zadržava pravo da isključi iz Nagradnog konkursa učesnike:

1) koji prekrše ova Pravila nagradnog konkursa Medigroup;
2) ukoliko se pojavi sumnja u tačnost dostavljenih podataka;
3) čiji tekst ne ispunjavaju uslove definisane ovim Pravilima nagradnog konkursa Medigroup;
5) koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Nagradnom konkursu;
6) u ostalim slučajevima kada dodeljivanje nagrade ne bi bilo moguće ili zakonito.

Ograničenje odgovornosti

Organizator konkursa ne prihvata nikakvu odgovornost za eventualni gubitak sadržaja  za pogrešna usmerenja, oštećenja ili neuručene podatake, bilo u smislu tehničkih poteškoća koje bi mogle da utiču na elektronsku komunikaciju ili bilo koje druge okolnosti.

Učesnici u Nagradnom konkursu garantuju da imaju sva autorska prava ili druga prava intelektualne svojine na tekstu koji budu koristi radi učešće u Nagradnom konkursu. Organizator konkursa prema trećim licima nije odgovoran za eventualnu povredu autorskog prava ili prava intelektualne svojine.

Organizator konkursa je autor predmetnog nagradnog konkursa, teksta koji nastanu u vidu testimonijala kao rezultat Nagradnog konkursa i odgovoran je za njegovu realizaciju od početka do kraja.

Sporovi

U slučaju spora između Organizatora konkursa i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog Nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.

Pravo izmene opštih pravila konkurs

Organizator konkursa zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, jednostrano izvrši izmene Pravila Nagradnog konkursa Medigroup, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na web stranici: www.medigroup.rs

Pravo na prekid Nagradnog konkursa

Organizator konkursa zadržava pravo da prekine Nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja, što će bez odlaganja objaviti na web stranci www.medigroup.rs