Radiologija akutnog abdomena - planirana mesta su popunjena za predviđeni kurs!

Predavači: Prof. dr Đorđije Šaranović, doc. dr Saša Vujnović, doc. dr Peter Popovič, dr sci.med Ivana Blažić dr Smilja Rančić, dr Dragan Vasin, dr Mirko Okiljević, dr Ivan Popović.

30. Novembra 2018. do 01. Decembra 2018, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo kontaktirajte Dr Mariju Kozomaru Stanić, 011 40 40 100, marija.kozomara@medigroup.rs

Radiologija akutnog abdomena

Rukovodilac KE: Prof. dr Đorđije Šaranović
Kontakt: Dr Marija Kozomara Stanić, 011 40 40 100
E-mail adresa: marija.kozomara@medigroup.rs
Naziv programa: RADIOLOGIJA AKUTNOG ABDOMENA 
Datum:  30. novembra – 1. decembra 2018. Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Sati učenja tokom KE:  9 sati 30 minuta
Ciljna grupa: Lekari
Maksimalan predviđen broj slušalaca KE:  80 
Cena:  25 € (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste, besplatno za specijalizante uz indeks
Podaci za uplatu: 25 € (dinarska protivvrednost) za lekare i lekare specijaliste, besplatno za specijalizante uz indeks Podaci za uplatu: Uplate fizičkih lica se vrše na broj tekućeg računa MediGroup Opšte bolnice: 330-4014556-38; U polju za poziv na broj upisati: KME Novembra 2018.g. Opšta bolnica MediGroup Milutina Milankovića 3, 11070 Novi Beograd po srednjem kursu NBS na dan uplate Svrha uplate: prijava na školu radiologije akutnog abdomena
Edukativni ciljevi: Osposobljavanje polaznika za najefikasniju radiološku evaluaciju pacijenata sa akutnim abdomenom.
Broj bodova: 6

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
30. Novembra 2018.

Satnica Tema  Metod obuke Predavač
14:00 do 15:00 Registracija učesnika    
15:00 do 15:30 Imidžing strategija u akutnom abdomenu /kako odabrati najsvrsohodniji radiološki pregled/ Predavanje, demonstracija kliničke veštine Doc.dr Saša Vujnović
Prof. dr Đorđije Šaranović
15:30 do 16:00 Zapalenja /apendicitis, divertikulitis/ Predavanje, demonstracija kliničke veštine Doc.dr Saša Vujnović
16:00 do 16:30 Ileus Predavanje, demonstracija kliničke veštine Prof. dr Đorđije Šaranović
16:30 do 17:00 Interaktivni prikaz slučajeva Praktične vežbe na aparatu Dr Dragan Vasin
Dr Ivan Popović

01. decembar 2018

Satnica Tema Metod obuke Predavač
09:00 do 09:30  Akutna bilijarna stanja  Predavanje, demonstracija kliničke veštine  Dr sci.med Ivana Blažič
09:30 do 10:00 Akutni pankreatitis Predavanje, demonstracija kliničke veštine  Doc. Dr Saša Vujnović
10:00 do 11:00 Interaktivni prikaz slučajeva  Praktične vežbe na aparatu  Dr Dragan Vasin
Dr Ivan Popović
11:00 do 11:30 Pauza    
14:30 do 15:00 Trauma šupljih organa i perforacija GIT-a Predavanje, demonstracija kliničke veštine Prof. dr Đorđije Šaranović
15:00 do 15:30 Trauma parenhimskih organa   Dr sci.med Ivana Blažič
15:30 do16:00 Akutni abdomen kod dece Predavanje, demonstracija kliničke veštine  
16:00 do 17:00 Interaktivni prikaz slučajeva  Praktične vežbe na aparatu Dr Dragan Vasin
Dr Ivan Popović
17:00 do 17:30 Evaluacija kursa i podela sertifikata    

SPISAK PREDAVAČA

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica Medigroup, Beograd
Doc dr  Saša   Vujnović , Univerzitetski  klinički centar Republike   Srpske
Dr  sci. med Ivana Blažić, KBC Zemun
Doc. dr Peter  Popovič, Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Slovenija
Dr Dragan Vasin, Klinički centar Srbije, Beograd
Dr Smilja Rančić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Dr Ivan Popović, Opšta bolnica Stefan Visoki, Smederevska Palanka

Povezane objave