Predavači: prof. dr Đorđije Šaranović, prof. dr Aleksandar Ljubić, dr sci. med. Ivana Blažić, dr Bojan Banko, dr Dragan Vasin, prof. dr Tatjana Božanović, prof. dr Sanja Stojanović 21. i 22. april 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd.

Povezane objave